گزینه اشعار شفیعی کدکنی

43,000 تومان

کتاب گزینه اشعار شفیعی کدکنی

 

 

شعر آرزو شفیعی کدکنی

به جان جوشم که جویای تو باشم
خسی بر موج دریای تو باشم

تمام آرزوهای منی کاش
یکی از آرزوهای تو باشم

در انبار موجود نمی باشد