نگاهی به فروغ فرخزاد سیروس شمیسا

65,000 تومان

کتاب نگاهی به فروغ فرخزاد سیروس شمیسا

 

 

یکی از بهترین کتاب هایی که درباره شعر و زندگی فروغ فرخزاد می توان خواند
در «نگاهی به فروغ» برخی از برجسته ترین اشعار فروغ فرخزاد سطر به سطر معنی شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین سمبل ها و مضامین عمده اشعار فروغ و لغات پرکاربرد او با نمونه های متعدد مورد بحث و فحص قرارگرفته است. از دیگر بخش های کتاب، مقایسه ای بین فروغ و سهراب سپهری است. در این جست جوها و بررسی ها در افکار و احوال و اشعار شاعر، علاوه بر متن خود اشعار، از مصاحبه ها و نامه ها و خاطرات او نیز استفاده شده است.

در انبار موجود نمی باشد