طفلی به نام شادی شفیعی کدکنی

85,000 تومان

کتاب طفلی به نام شادی

شاعر: شفیعی کدکنی

 

 

محمّدرضا شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن متولد شد. در سال 1344 از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد در رشتۀ ادبیات فارسی فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل شد. در سال 1348 دورۀ دکترای ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان برد و از همان زمان تدریس در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران را آغاز کرد. گذشته از شعر، تحقیق در نقد ادبی، سبک‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی شعر فارسی و عرفان ایرانی از مشغله‌‌‌‌‌‌‌‌های ذهنی اوست.

 

پنج دفتر شعر
زیر همین آسمان و روی همین خاک
هنگامه شکفتن و گفتن
از همیشه تا جاودان
شیپور اطلسی‌ها
در شب سردی که سرودی نداشت

مقدمه کتاب:

نخستین شعر مجموعه “زمزمه‌ها” در کتاب “آیینه‌ای برای صداها” محصول 1337 است.همان که امروز در میان جوانان شهرت بسیار یافته است

تمام آرزوهای منی،کاش،

یکی از آرزوهای تو باشم

و آخرین شعرهایی که درین مجموعه تاریخ دارند مربوط به همین چند سال اخیرند.

بعضی از این شعرها محل سروده شدن‌شان در زیر شعر تعیین شده است؛مثلا آکسفورد یا پرینستون یا لیدن یا توکیو.

ولی بسیاری از آنها محل سروده شدن ندارند و احتمالا مربوط به همان سرزمین‌هاست.فضای شعر و اقلیم طبیعی و درخت‌ها و گل‌هایش گواه است برین امر.

در انبار موجود نمی باشد