رستاخیز کلمات شفیعی کدکنی

85,000 تومان

کتاب رستاخیز کلمات شفیعی کدکنی

نام کتاب: رستاخیز کلمات

نویسنده: شفیعی کدکنی

کتاب نقد و تئوری و آموزش

 

درین كتاب،كه درس گفتارهای مولف در دانشگاه تهران است ما با جریان صورتگرایی روسی و تاثیرات جهانی آن آشنا می‌شویم.از منظری كه بخش اعظم شواهد آن از ادبیات فارسی و تاریخ اجتماعی ایران مایه كرفته است به همین دلیل خواننده به هنگام مطالعه این كتاب درباره سعدی و حافظ و دیگر بزرگان ایران زمین به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد و هنر ایشان را از دریچه‌ای دیگر می‌نگرد.

 

 

در انبار موجود نمی باشد