تازیانه های سلوک (نقد چند قصیده از سنایی)

90,000 تومان

کتاب تازیانه های سلوک (نقد چند قصیده از سنایی)

نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

کتاب نقد و تئوری و آموزش

 

«تازيانه‌هاي سلوك مدخل يا تفسيرگونه‌اي است بر قصايدي كه سنائي را سنائي كرده است و از ديگر شاعران ممتاز. در تاريخ ادبيات فارسي وقتي مي‌گوييم: شعر قبل از سنائي و شعر بعد از سنائي، خواننده‌ي اهل و آشنا تمايزي شگرف ميان اين دو مرحله احساس مي‌كند. هيچ كدام از قله‌هاي شعر فارسي، حتي سعدي و حافظ و مولوي، چنين مقطعي را در تاريخ شعر فارسي ايجاد نكرده‌اند…». حكيم سنايي نماينده‌ي برجسته‌ي نوعي قصيده در زبان فارسي است كه بايد آن را قصيده‌ي نقد جامعه و زهد و عرفان و اخلاق خواند. در اين كتاب سي و دو قصيده و بيست و شش قطعه از آثار سنايي نقد و شرح شده‌اند. مؤلف براي هر يك از اين قصايد نيز مقدمه‌اي نوشته است و در آن امتياز و تشخص آن قصيده و خط سير فكري و انديشه‌ي سنايي را نشان داده است.

 

عظمت سنایی در ادب پارسی، تنها در آثار و سروده های او خلاصه نمی شود، بلکه در تأثیری است که در شعر فارسی و گویندگان پس از خود نهاده و منشأ تغییر سبک فارسی گردیده است. «او اول کسی است که تصوف را به شعر و شاعری روشناسی کرده و نظم اخلاقی را بنیاد نهاده است».(مصف’ا، 1336: 86). به همین دلیل اشعار و آثار او، همواره مورد توجه و اقبالی خاص بوده است. از جمله ی آثار مهمی که درباره ی سنایی تألیف شده و دربردارنده ی دیدگاه ها و تحلیل هایی جدید درباره ی سنایی غزنوی است، کتاب وزین تازیانه های سلوک، نوشته دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است که به نقد و تحلیل چند قصیده پرداخته است… …این گونه به نظر می رسد که سنایی می گوید: آزمندی را رها کن و به اندوختن مال و منال دنیوی نپرداز تا به تبع ترک آزمندی، پوست و ظاهر از تو جدا شود و به کمال برسی (اشاره به رسیدن به مغز بعد از کندن پوست) و در پی ترک اندوختن و انبارکردن محصول، ستوران نیز از شنیدن آواز جرس- در هنگام حمل بار برای ذخیره کردن- رهایی یابند. بار در لغت فرس به معنی بارگی و اسب آمده که ظاهراً در این بیت به همین معناست. البته اگر آن را به معنای کالا و محصول هم بگیریم بیت قابل معنا خواهد بود.

در انبار موجود نمی باشد