با چراغ و آینه کدکنی

150,000 تومان

کتاب با چراغ و آینه کدکنی

کتاب نقد و تئوری و آموزش

 

تحول در زبان شعر و تصاویر و موسیقی شعر و دگرگونی رمز‌های آن و نیز تحول در شیوه نگاه شاعران متجدد ایرانی نسبت به زندگی و جامعه و طبیعت و تاریخ، همه و همه نتیجه این پیوند است.

در این کتاب فصل به فصل ما با ریشه‌های این تحول آشنا می شویم و می بینیم که چگونه در آغاز این قرن، ایرج، بهار و پروین از شعر‌های امثال لافون تن فرانسوی و کریلف روسی الهام می پزیرند و در نسل بعد، نیما یوشیج با تاثیر‌پذیری از رمانتیک‌های اروپایی و رمز‌گرایان ایشان، عامل تحولی بنیادی در صورت، ساخت و فضای شعر ایران شود.

 

 

در انبار موجود نمی باشد