این کیمیای هستی شفیعی کدکنی

295,000 تومان

کتاب این کیمیای هستی شفیعی کدکنی

سه جلدی گالینگور

 

کتاب ” این کیمیای هستی؛درباره حافظ” نوشته ی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است.این کتاب در سال 97 و برای اولین بار توسط نشر سخن به چاپ رسیده است.

متن پشت جلد :

“با اطمینان می توان گفت که هیچ ملتی،شاعری از نوع حافظ ندارد.فردوسی بیش و کم نظایری در جهان دارد و سعید نیز.حتی جلال الدین مولانا هم.

ولی حافظِ ما در فرهنگ بشری بی مانند است؛شاعری که شعر فارسیِ او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در عین حال زندیقان هر دوره ای شعر او را آیینه ی اندیشه های خود بدانند و از نظر “پیر خطاپوش” حافظ که بر قلم صنع چنان اعتراض خطرناکی کرده است شادمان باشند و در زندگی روزانه مردم ما ،دیوانش را در کنار قرآن مجید ،سر سفره عقد و هفت سین سال نو قرار دهند و با آن فال بگیرند و استخاره کنند.چنین شاعری در جغرافیای کره ی زمین و در تاریخ بشریت منحصر به فرد است و همانند ندارد.”

این کتاب به صورت دوره ی سه جلدی به چاپ رسیده است:

جلد اول : جمال شناسی و جهانِ شعری

جلد دوم : یادداشت ها و نکته ها

جلد سوم : درس گفتارهای دانشگاه تهران

 

نخست مباحثی است پیرامون بوطیقای حافظ و معنای شعرش و یا چند معنایی شعرش و حتی تضادی که در معنی حرف های او دیده شود و به گفته صورتگرایان روس تقصیر «قهرمان لیریک» شعر اوست.دفاعی است از هنر او که وظیفه ای جز آفرینش زیبایی ندارد.بیشتر سفر از صورت به معنی است و در جستجی معنای زندگی از نظر او بازتابی که در سبک شخصی او داشته است و بحث از اینکه حافظشگانی او در کجاست،و شیوه ی آشنایی زدایی های او و نقش موسیقی در تکامل هنری او.حافظ اوج مغانه فارسی است و جوهر تمام زیبایی ها ی شعر ما.طنز طیف و بی مانندش از درون همین ویژگی برخاسته است و دیوان او را محبوب ترین متن فرهنگ ایرانی ساخته است.بیشترین حجم مطالب این کتاب در این حوزه است.

در انبار موجود نمی باشد