اولین تپش های عاشقانه قلبم

75,000 تومان

اولین تپش های عاشقانه قلبم

کتاب نامه های عاشقانه فروغ فرخزاد

نامه های فروغ فرخزاد به همسرش پرویز شاپور

 

به کوشش:کامیار شاپور و عمران صلاحی

خواندن نامه های تو برای من بزرگ ترین شادمانی خواهد بود. شاید باور نکنی اگر بگویم که یک نامه ای را که از تو دارم روزی چند بار می خوانم و همین نامه کوچک ساعتی موجب شادمانی خاطر من می شود. من حالا به این امید دلخوشم که اگر نمی توانم تو را ببینم می توانم نامه های تو را دریافت دارم. تو برای من نامه بنویس.شاید این نامه ها اندکی از بار رنج و غم من بکاهد.این بهترین وسیله ای است که ما می توانیم به واسطه آن مکئونات قلبی مان را آشکار سازیم. تو نمی توانی بفهمی که چه قدر به تو احتیاج دارم.تو را به مرگ گاهی برایم نامه بنویس.

در انبار موجود نمی باشد