اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان

35,000 تومان

کتاب اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان

نویسنده: پروین پناهی

 

 

این پژوهش بر آن است افکار و اندیشه های دو شاعر روشنفکر فروغ فرحرزاد و غاده السلمان را با محوریت اضطراب در آثارشان مورد بررسی قرار دهد.به نظر میرسد که این دو شاعر اشتراکات بسیاری با هم داشته باشند زیرا هر دو زن هستند و هر دو در جامعه ی مرد سالار شرقی متولد شده اند آن ها برای بیان عقاد خود دشواری های بسیاری کشیدند و ادبیات تطبیقی با هدف بر شمردن این اشتراکات و نزدیک کردن ملت ها سعی دارد این دو را با هم مقایسه کند یکی از اهداف ادبیات تطبیقی یافتن وحدت هاست زیرا صدای مشترک بین انسان ها میتواند پیام آور صلح و درد مشترک باشد و بشریت را به هم نزدیک کند.

در انبار موجود نمی باشد