بایگانی دسته بندی: نقد شعر

بررسی-شاخص-های-مفهوم-بیگانگی-اجتماعی-در-شعر-فروغ-فرخزاد

بررسی شاخص های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر

بررسی شاخص های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد : این که ادبیات هر دوره ای را باید با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوره مورد مطالعه و بررسی قرار داد موضوعی است که در مقام نظر کم و بیش بر سر آن توافق حاصل شده است (آجودانی، ۱۳۸۷ ۱۴۵) در ایران با[…]

تحول--و-تعالی-اندیشه-آرمانی-در-شعر-فروغ-فرخزاد

تحول و اندیشۀ دنیای آرمانی در شعر

تحول و اندیشۀ دنیای آرمانی در شعر فروغ فرخزاد : تصور وجود دنیایی آرمانی در آن سوی واقعیت بسیار دیرین است و دست کم به افلاطون، فیلسوف یونانی میرسد (26,19713 cuddon 26,1979: 673 Chandwick) که عالم مثل را عالم حقیقت میدانست فلوطین بنیان گذار فلسفۀ نوافلاطونی هـم بـه ایــن موضوع اشاره کرده است که «محسوسات[…]

نمادهای-ابداعی-در-شعر--فروغ-فرخزاد

نمادهای ابداعی در شعر

نمادهای ابداعی در شعر فروغ فرخزاد : فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-١٣٤٥) در همه شعرهای موفق خود از نمادپردازی بهره گرفته است. اگرچه مجموعه های اسیر (١٣٣٤)، دیوار (۱۳۳۵) و عصیان (۱۳۳۷) نیز از دید گروه اول مخاطبان و عامه شعر خوان مورد استقبال قرار گرفته بودند ولی فرخزاد، پس از ١٣٤٢ توضیح میدهد که چگونه استاندارهای او[…]

استعاره-های-مفهومی-زنانه-در-شعر-فروغ-فرخزاد-و-غاده-السمان

استعاره های مفهومی زنانه در شعر

استعاره های مفهومی زنانه در شعر فروغ فرخزاد و غاده السمان : در بررسی عناصر چهارگانه بیان استعاره از ظرافت و ظرفیت بیشتری در نزد اهل ادب برخوردار است استعاره امکان تصرف خیالی در شیء را بیش از دیگر عناصر بیانی فراهم می کند و ظرفیت بالایی برای محو مرزهای میان انسان و طبیعت اندیشه و[…]

عصیان-و-هنجارگریزی-در-شعر-فروغ-فرخزاد-و-غاده-السمان

عصیان و هنجارگریزی در شعر

عصیان و هنجارگریزی در شعرفروغ فرخزاد و غاده السمان : یکی از جریانهای قابل اعتنا در شعر معاصر فارسی و عربی هنجارگریزیهای شعر زنانه است که از شاخصه های مهم آن بیان مضامین حسی ،عاطفی اعتراض به وضعیت زنان جامعه در طیفهای گوناگون ،هویتی بسامد واژگان خاص در حوزه مسائل مربوط به زنان و از[…]

انزواطلبی-در-شعر-و-زندگی-فروغ-فرخزاد

انزواطلبی در شعر و زندگی

انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخزاد: «انزوا» در لغت به معنای گوشه گیری گوشه نشستن گوشه ،گرفتن، عزلت اختیار کردن و منزوی شدن است (لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین) که در ادبیات فارسی نمود های بسیاری دارد. در شعر ،گذشته انزوا و تنهایی مخصوصاً در زمینه عرفانی معنای مثبتی داشت و شاعران بیشتر به[…]

بررسی-تطبیقی-مفهوم-منجی-در-شعر-فروغ-فروغ-فرخزاد-و-نزار-قبانی

بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر

بررسی تطبیقی مفهوم «منجی» در شعر فروغ فرخزاد و نزار قبانی : ادبیات تطبیقی، یعنی مطالعه و بررسی مقایسهای آثاری که برخاسته از زمینه های فرهنگی متفاوت اند.» (شورل، ۱۳۸۶: ۲۵) این نوع از ادبیات، زمینه را برای خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم می کند و آن را به عنوان جزئی از[…]

نمادپردازی-در-شعر-فروغ-فرخزاد-با-تکیه-بر-نمادینگی-آب

نمادپردازی در شعر

نمادپردازی در شعر فروغ فرخزاد (باتکیه بر نمادینگی آب) : در شعر شاعران مبدع و خلاق مواجهه با واژه ها و ترکیباتی که می آفرینند چندان ساده نیست. واژه در شعر این ،شاعران به موجودی زنده بدل میشود که مخاطب آگاه می تواند تنفس آن را احساس کند و طپش قلب خود را با نبض شریان[…]

تنها-صداست-که-میماند

بررسی زوایای شعر

تنها صداست که می ماند : داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم قاضیان ذاتش درایت و انصاف/ هیأتش زمان/ و خاطره ات تا جاودان جاویدان – در گذرگاه ادوار/ داوری خواهد شد. احمد شاملو – “در آستانه” اگر زن بودن فروغ را نخستین زمینه آماده و فراهم برای جوشش عصیان انسانی به[…]

متناقض-نمایی-در-شعر-فروغ-فرخزاد

متناقض نمایی در شعر

متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد : تناقض یا نقیض گویی (Paradox) یکی از مباحث منطقی است «تناقض» در لغت به معنی با هم ضد و نقیض بودن، ضد یکدیگر بودن ناهمتایی و ناسازی است. تناقض در لفظ در صورتی است که یکی از آن دو امری را اثبات کند و دیگری نفی (داد، ۱۳۷۸ ۸۹).[…]

بررسی-مرد--در-اشعار-فروغ-فرخزاد

بررسی مرد در اشعار

بررسی مرد در اشعار فروغ فرخزاد : فروغ فرخزاد ۸ دی ماه سال ۱۳۱۳ در محله ی امیریه تهران دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۲۹ زمانی که ۱۶ سالش بود با پرویز شاپور ازدواج کرد و بعد از ۵ سال در سال ۱۳۳۴ از هم جدا شدند و حاصل این ازدواج ناموفق فرزندی[…]

خوانش-اسطوره-شناختی-شعر-«آن-روزها»-از-دیدگاه-نورثروپ-فرای

خوانش اسطوره شناختی شعر «آن روزها» از دیدگاه نوثروپ فرای

خوانش اسطوره شناختی شعر «آن روزها» از دیدگاه نوثروپ فرای : فروغ فرخزاد زنی منحصر به فرد در تاریخ ادبیات ایران است. او شاید نخستین زن در تاریخ شعر و ادب معاصر است که با نگاه زنانه به خود و دنیای اطرافش نگرد و سبک شعری او از برخی جهات در شعر معاصر ایران انقلابی[…]

خوانش-شعر-«ایمان-بیاوریم-به-آغاز-فصل-سرد»-فروغ-فرخزاد

خوانش شعر از دیدگاه تحلیل روانکاوی ژاک لاکان

خوانش شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از دیدگاه تحلیل روانکاوی ژاک لاکان : شعر فروغ شعری اعتراضی است و بازتاب ،احساسات عواطف و اندیشه هایی است که در نیمی از آن چهره ی زن سوژه ی اشعار ،«سیر»، «دیوار» و «عصیان» نمایان شده و نیمرخ دیگر آن تصویر متفاوتی از زن دو «دفتر[…]

پژوهشی-نو-در-شعر-فروغ-فرخزاد

پژوهشی نو در شعر

پژوهشی نو در شعر فروغ فرخزاد : در تاریخ ،سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران تصویری محو و کمرنگ از حضور زنان در جامعه دیده میشود که البته هر چه به دوران معاصر نزدیکتر میشویم این تصویر روشن تر و شفافتر میگردد. اما موقعیت زن در تاریخ ادبیات، بنوعی دیگر است، اگر . چه حضور زن[…]

زن-در-شعر-پروین-اعتصامی،-فروغ-فرخزاد-و-سیمین-بهبهانی

زن در شعر

زن در شعر پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: تنها تاریخ نیست که حوادث رویدادها و جریانهای مختلف جوامع بشری را ثبت و منتقل می کند، ادبیات نیز با انعکاس هنری مسایل فردی و اجتماعی مددکار تاریخ است و چه بسا راستگوتر و ریزبین تر بنابر این یک راه مطمئن برای شناخت مسایل اجتماعی هر[…]

مقایسه-محتوایی-اشعار-غنایی-سه-شاعر-زن-و-مرد-معاصر

مقایسه محتوایی اشعار غنایی سه شاعر زن و مرد معاصر

مقایسه محتوایی اشعار غنایی سه شاعر زن و مرد معاصر؛ پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفار زاده ،ملک الشعرای بهار، سهراب سپهری و علی موسوی گرمارودی: تأثیر زنان در پایه گذاری پیشرفته و تحولات شعر فارسی این مهمترین جلوه ادبی زبان فارسی را نمی توان نادیده گرفت، هم اکنون زن ایرانی امتیازات چشمگیری به دست[…]

بررسی-مقایسه-ای-شعر-فروغ-و-سپهری-از-نطرگاه-فکری-و-محتوایی

بررسی مقایسه ای شعر

بررسی مقایسه ای شعر فروغ و سپهری از نظرگاه فکری و محتوایی :  سهراب و فروغ از میان شاعران معاصر ارتباط شاعرانه و دوستانه بیشتری با هم داشته اند. درباره روابط دوستانه این دو گفته اند که گاه فروغ از نمایشگاههای نقاشی سپهری دیدن میکرد (جلالی، ۱۳۷۲، ص (٦٢٦) و گاه نیز برای دیدن او[…]

مضامین-شعری-فروغ-فرخزاد

مضامین شعری

مضامین شعری فروغ فرخزاد : فروغ فرخزاد در ۱۵ دی ۱۳۱۳ و در خانواده ای از طبقه ی متوسط به دنیا آمد پدرش افسر مستبد ارتش رضاخانی بود که در کودتای رضاخان نقش داشت ولی برخلاف اخلاق ارتشی و مستبدش علاقه خاصی به شعر داشت و در خلوت خود با اشعار حافظ و سعدی مأنوس بود[…]

بررسی-تطبیقی-شعر-و-اندیشۀ-فروغ-فرخزاد-و-سیلویا-پلات

بررسی تطبیقی شعر و اندیشۀ دو شاعر

بررسی تطبیقی شعر و اندیشۀ فروغ فرخراد و سیلویا پلات : پیروان نقد روانشناختی اثر ادبی را در درجه اول بیان حالت ذهنی و شخصیت فردی نویسنده آن میدانند. این رویکرد در اوایل قرن نوزدهم و در نتیجه رویکرد بیانگری رمانتیسم پدید آمد که جایگزین نظرات تقلیدی و عملگرای پیش از خود بود. در سال[…]

اندیشه-مرگ-و-زوال-در-اشعار-فروغ-فرخزاد

اندیشۀ مرگ و زوال

اندیشۀ مرگ و زوال در اشعار فروغ فرخزاد : مرگ حقیقت توام با زندگی همواره مسأله ای بغرنج و به ظاهر حل نشدنی برای بشر بوده است. این رویداد احساس برانگیز و واقعیت انکارناپذیر به آسانی تشریح و تبیین نمی شود و نمیتوان آن را به راحتی انتقال داد. ناشناخته بودن مرگ، واکنش های متفاوت و[…]

پدیده-مرگ-در-اندیشه-شاملو-ومکتب-اگزیستانسیالیسم

پدیده مرگ در اندیشه الف. بامداد و مکتب اگزیستانسیالیسم

پدیده مرگ در اندیشه شاملو و مکتب اگزیستانسیالیسم : در میان دل مشغولیهای بشر آنچه از ابتدای بودن، او پیوسته ذهنش را به خود معطوف داشته و سایه وار ملازم او بوده پدیده مرگ Phenomenon of death) است چگونگی رویارویی با این معضل و حل این معما از دغدغه – های اصلی تمامی مکاتب فکری[…]

بررسی-افکار-نوستالژیک-در-شعر-احمد-شاملو

بررسی افکار نوستالژیک در شعر نو

بررسی افکار نوستالژیک در شعر نو احمد شاملو: نوستالژی اگر چه در اصل یک اصطلاح پزشکی و متعلق به علم روان شناسی است اما قرنهاست درونمایه آثار ادبی بسیاری را به خود اختصاص داده است. به طور کلی احساس نوستالژی از نظر روان شناسان نتیجه حسرت برگذشته یادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی احساس ،غربت مرگ[…]

انسان-باوری-و-برخی-کارکردهای-آن-در-شعر-شاملو

انسان باوری و برخی کارکردهای آن در شعر

انسان باوری و برخی کارکردهای آن در شعر معاصر احمد شاملو : به یقین، بیش از همه شاعران همعصر خود به موضوع انسان در شعر پرداخته مضمون اصلی بیشتر سروده های او را مسائل بشری تشکیل میدهد، چرا که او شاعری است انسان محور؛ کسی که درد و رنج شاعرانه ی خود را متوجه درک[…]

نگاهی-به-اشعار-شاملو-از-زاویه-طنز-مسائل-اجتماعی

نگاهی به اشعار الف. بامداد از زاویه طنز مسائل اجتماعی

نگاهی به اشعار شاملو از زاویه طنز مسائل اجتماعی: هیچ دوره ای از ادوار تاریخ ادبی ایران خالی از طنز و طنز پرداز نبوده است؛ اما آنچه نویسندگان ما در شناخت و معرفی طنز و طنز پردازی و نوشته اند سابقه طولانی نداشته و عمر آن از چهل سال نمی گذرد. شاعران شعر نو علاقه[…]

سیمای-آیدا-در-شعر-شاملو

سیمای آیدا در اشعار

سیمای آیدا در شعر شاملو: احمد شاملو، شاعر بلند آوازه ی معاصر، به سبب نوآوری ها و بدیع گویی های خویش شاعری صاحب سبک محسوب می شود. عمدتاً اشعار وی در قالب سپید سروده شده است که نه تنها خود آغازگر این شیوه از شاعری است؛ بلکه خود، تنها پیرو حقیقی این سبک نیز دانسته[…]

رمانتیسم-و-بازتاب-آن-در-اشعار-اشاملو

رمانتیسم و بازتاب آن در شعر الف بامداد

رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو : رمانتیسم را میتوان یکی از مهمترین سبکهای ادبی دانست که سبکهای متعدد دیگری را شکل میدهد؛ سبکهایی همچون سوررئالیسم و دادائیسم که به ظاهر ارتباطی با رمانتیسم ندارند. در بعضی از اصول و رویکردهای خود با این مکتب ادبی و فکری قرابتی پیدا میکنند خواجات ۱۳۹۱[…]

حماسه-ی-نو-در-شعر-احمد-شاملو

حماسه ی نو در شعر معاصر

حماسه ی نو  در شعر احمد شاملو : «حماسه» واژه ای عربی است که به معنای دلاوری، دلیری و شجاعت دهخدا (۱۳۷۱) ذيل حماس آمده است. اصطلاح ادبی «حماسه همزمان با برگزاری جشن هزاره فردوسی در سال ۱۳۱۳ه.ش. از سوی برخی ادبا و نویسندگان در برابر واژۀ epic انگلیسی و epique فرانسوی، به شاهنامه فردوسی[…]

دوگانگی نگاه شاملو وسپهری به پدیده ای مشترک(پرنده_کلاغ): دریافت معنا های بسیاری از متون ادبی هیچ وابستگی به شناخت زندگی نامه پدید آورندگان آنها ندارد

دوگانگی نگاه دو شاعر به پدیده ای مشترک (پرنده_کلاغ)

دوگانگی نگاه دو شاعر به پدیده ای مشترک (پرنده_کلاغ): دریافت معناهای بسیاری از متون ادبی هیچ وابستگی به شناخت زندگی نامه پدید آورندگان آنها ندارد میتوان نام و هویت مؤلف را فراموش و بدون توجه به نیت “او”، متن پدید آمده را بازخوانی کرد. اما هنگامی که به دنبال دست یابی به شناختی از مؤلف[…]

بازسرایی-در-شعر-احمد-شاملو

بازسرایی در شعر الف بامداد

بازسرایی در شعر احمد شاملو : باز سرایی” همان باز آفرینی آثار گذشته است. آثاری که مایه و ادبیت خود را حفظ کرده اند، اما با گذشت زمان، غبار فراموشی روی آنها روکش گذاشته است. در حقیقت باز سرایی ترجمه یک متن از یک زبان به همان زبان است که در آن زبان مبدأ و[…]

واقع-گرایی-در-شعر-نو

واقع گرایی در شعر نو

واقع گرایی در شعر نو: واقع گرایی در مفهوم عام و گسترده به معنی وفاداری به واقعیت است ، در ادبیات و در این مفهوم، تقریبا در بیشتر شیوههای نوشتن؛ عامل مهمی به حساب میآید. در قصه های کوتاه و بلند شرق و نیز در آثار کلاسیک یونان و روم باستان و هم چنین نویسندگان[…]

chat