آموزش‌های ویدیویی

نقد ادبی

با توجه به اینکه وجود نگاه انتقادی در هر حوزه ای لازم است و باعث اصلاح و پیشرفت اون حوزه می‌شود. در ادبیات هم نقد و انتقاد جایگاه ویژه ای دارد. نقد ادبی یکی از مهم ترین بخش های ادبیات است.

نقد ادبی

یک منتقد ادبی وقتی یک نقد ادبی درباره شعر،رمان یا یک متن ادبی می‌نویسد یعنی آن اثر را ارزشیابی می‌کند و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کند. بهتر است یک نقد ادبی علمی، ساده و بر پایه استدلال و منطق باشد. واضح است که برای نوشتن نقد ادبی باید دانش و مطالعه لازم را در حوزه ادبیات داشت. نقد خوب است بی طرفانه و با صراحت لهجه باشد تا وظیفه خود را به درستی انجام دهد. یک نقد خوب می‌تواند به شاعر یا نویسنده کمک کند تا اثر خود را بهبود بخشد و نقاط ضعف آن را برطرف کند و اثرش را از دیدگاه های مختلف نگاه کند. اینکه شعر ما را دیگران چطور نگاه کرده و برداشت آن ها از اثر چه بوده است خیلی می‌تواند جالب و کمک کننده باشد که اثر خود را از دریچه نگاه دیگری هم ببینیم.

علاوه بر آن مطالعه نقد های ادبی می‌تواند به مخاطب های شعر و ادبیات هم کمک کند تا نگاه بهتر و دقیق تری به آثار ادبی داشته باشند.

منتقد ادبی یک اثر ادبی را از لحاظ فرم و محتوا بررسی میکند

تاریخچه نقد ادبی در جهان و ایران

تاریخچه نقد ادبی به دوران یونان باستان بازمی‌گردد. شاید بتوان ارسطو را اولین منتقد ادبی دانست که در کتاب بوطیقای خود درباره آثار ادبی مختلف صحبت کرده و به تفسیر آن ها پرداخته است. بعد از او افلاطون را داریم.

نقد ادبی در ایران از دوران پس از اسلام آغاز شد با نقد شعر های شاعران. از اولین منتقد های ادبی ایرانی می‌شود از سمرقندی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا نام برد.

بررسی-مؤلفه-های-سوررئالیسم-و-کارکردهای-زبان-سوررئال-در-اشعار-سهراب-سپهری

بررسی مؤلفه های سوررئالیسم و کارکردهای زبان سوررئال

بررسی مؤلفه های سوررئالیسم و کارکردهای زبان سوررئال در اشعار سهراب سپهری :انقلاب سوررئالیسم دریچه تازه ای به روی ادبیات و هنر اروپا گشود و عرصه گسترده ای از خلاقیت و کشف و شهود هنری را به هنرمندان شناساند نوشوندگی و تازگی مفرط خصلت هنرمند سوررئالیسم است. از منظر سوررئالیسم ناب ترین آگاهیها و ادراکات[…]

آزاد-اندیشی-ابوسعید-و-سهراب-سپهری

آزاد اندیشی دو شاعر فارس و عرب

آزاد اندیشی ابوسعید و سهراب سپهری : عرفان راه حقیقت جویی است که بین همه انسانها در همه زمانها و مکانها وجود داشته است. طریقه ای است که در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت نه بر عقل و استدلال بلکه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد و[…]

بررسی-نگاه-پدیدارشناسانه-سهراب-سپهری-در-کتاب-«ما-هیچ،-ما-نگاه»

بررسی نگاه پدیدارشناسانۀ شاعر معاصر

بررسی نگاه پدیدارشناسانه سهراب سپهری در کتاب «ما هیچ، ما نگاه» : انسان از محیط پیرامون خویش به سه شیوه شناخت کسب میکند روش اول ادراک حسی و تجربی، روش دوم ادراک عقلی و منطقی و روش سوم ادراک باطنی و اشراقی است. تفسیر هستی و نگاه به پدیدهها از دیدگاه ،پدیدارشناسی نه با تجربه ی[…]

شهود،-نماد-و-شعر-سهراب-سپهری

شهود، نماد و شعر

شهود، نماد و شعر سهراب سپهری : ۱. مقدمه: سهراب سپهری یگانه شاعر نوپردازی است که در روزگار ما، دنیای ذهن، اندیشه و شعر خویش را با تفکری عرفانی آمیزش داده و موجودیت هنر خود را از هر نظر بدان وابسته نموده است. او با زبانی نمادین و به شیوه ای متفاوت و مؤثر، توانسته کشف،[…]

تجلی-و-برخی-کارکردهای-اسطوره-در-اشعار-سهراب-سپهری

تجلی و برخی کارکردهای اسطوره در اشعار شاعر معاصر

تجلی و برخی کارکردهای اسطوره در اشعار سهراب سپهری : صرف نظر از اختلاف عقیده ای که درباره تعریف اسطوره وجود دارد؛ اسطوره داستانی است که سرگذشتی قدیمی و مینوی را در زمان اولین – در زمان شگرف بدایت هر چیز – روایت میکند بنا به تعریف دیدگاه پدیدارشناسی اسطوره عبارت است از روایتی نمادین درباره[…]

بررسی-مقایسه-ای-مرگ-و-زندگی-در-اشعار-نازک-الملائکه-و-سهراب-سپهری

بررسی مقایسه ای مرگ و زندگی در اشعار دو شاعر معاصر

بررسی مقایسه ای مرگ و زندگی در اشعار نازک الملائکه و سهراب سپهری : بشر از ابتدای آفرینش با مسأله مرگ و زندگی درگیری فکری داشته است. این درگیری در آغاز عقلانیت انسان همواره با تقابل دو دیدگاه بدبینانه و خوشبینانه نسبت به سرنوشت انسان همراه بوده است. شاعران نیز این موضوع را همیشه با[…]

بررسی-تطبیقی-مؤلفه-های-رمانتیک-در-شعر-سهراب-سپهری-و-ویلیام-بلیک

بررسی تطبیقی مؤلفه های رمانتیک در شعر

بررسی تطبیقی مؤلفه های رمانتیک در شعر سهراب سپهری و ویلیام بلیک: صفت رمانتیک برگرفته از واژه لاتین رمانتیکوس (Romanticus)، ابتدا به داستانی اطلاق می شد که نه به زبان لاتین بلکه به زبان عامیانه کشورهای مختلف اروپا یا به زبانهای بومی و به گونه ای جدید نوشته شده باشد و از قوانین و مقررات کلاسیک[…]

معانی،-تصویر-و-تعابیر-مرگ-در-اشعار-سهراب-سپهری-و-فریدون-توللّی

معانی، تصویر و تعابیر مرگ در اشعار

معانی، تصویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب سپهری و فریدون توللّی: مرگ از جمله موضوعاتی است که سایه ی پر رمز و راز و ابهام آلود آن بر سراسر فرهنگ انسانی گسترده شده است. چیستی و ماهیت مرگ دغدغه ی دائمی و پرسش بنیادین انسان ها و مکاتب دینی و فکری مختلف از آغاز تاکنون[…]

در-جست-و-جوی-ناکجا-آباد

در جست و جوی ناکجاآباد

در جست و جوی ناکجا آباد (بررسی تطبیقی آرمان شهر در شعر جبران خلیل و سپهری) : بشر همواره از بی عدالتی، خشونت و ظلم موجود در جامعه ای ضد اخلاقی و بـه هـم ریخته ی خود رنج برده است و برای تسکین خود سعی نموده تا دنیای ایده آلی را در ذهن خود خلق نماید.[…]

جلوه-هایی-از-زندگی-انسان-در-شعر-سهراب-سپهری

جلوه هایی از زندگی انسان در شعر

جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری : سخن گفتن از انسان و دردهای او سابقه ای است درخشان که جلوه های بارز و زیبای آن را در آثار گران سنگ همۀ شاعران و نویسندگان تاریخ بشر میتوان دید؛ چرا که غایت این آثار و حرف دل همه آنانی که از بشر گفته و[…]

کودکانه-ها-در-اشعار-سهراب-سپهری

کودکانه ها در اشعار

کودکانه ها در اشعار سهراب سپهری : قیصر امین پور در کتابی به نام شعر و کودکی که نخستین بار در ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است، تلاش میکند با تکیه بر برخی آرا و نظریه های ژان پیاژه درباره روان شناسی کودک نشان دهد که شاعر گاهی در سرودن شعر به کودکی باز میگردد او برای[…]

نقش-تشبیه-در-دگرگونی-های-سبکی

نقش تشبیه در دگرگونی های سبکی

نقش تشبیه در دگرگونی های سبکی :سبک، مظهر گزینش شاعر از وسایل تعبیر است (فضل ۱۹۹۸: ۱۲۶). نویسنده از امکانات و ابزار فراوان و عدیده ای که در زبان دارد برخی را بر می گزیند و با ترکیب آنها با هم اثری را پدید می آورد به بیان دیگر مسئله ،سبک مسئله ای است که[…]

کنش-های-گفتاری-پنجگانه-در-شعر-«صدای-پای-آب»-سپهری

کنش های گفتاری پنجگانه در شعر

کنش های گفتاری پنجگانه در شعر «صدای پای آب» سپهری : در سالهای اخیر تحلیل متون ادبی براساس رویکردهای متعدد نظریه و نقد ادبی با استقبال زیادی روبه رو شده است برخی از این نظریه ها که حتی چندان برای مخاطب حرفهای شناخته شده ،نیست یا الگوی پژوهشی مناسبی در زبان فارسی ندارد یا اگر دارد[…]

تحلیل-گفتمانی-شعر-«پیغام-ماهی-ها»-از-سهراب-سپهری

تحلیل گفتمانی شعر

تحلیل گفتمانی شعر «پیغام ماهی ها» از سهراب سپهری : سخن کاوی یا تحلیل گفتمان نوعی تجزیه و تحلیل کلام است که در رشته های گوناگونی همچون علوم اجتماعی زبان ،شناسی روان شناسی و ادبیات کاربرد دارد و در واقع نوعی مطالعه میان رشته ای نیز محسوب میشود. تحلیل گفتمان در متون ادبی به علت ماهیت[…]

تحلیل-و-تجزیۀ-گفتمانی_دستوری-منظومۀ-صدای-پای-آب

تحلیل و تجزیۀ گفتمانی_دستوری شعر

تحلیل و تجزیۀ گفتمانی_دستوری منظومۀ صدای پای آب : غالباً در زبان شناسی سنتی از جمله به عنوان واحد تجزیه و تحلیل استفاده می شد حال آنکه در زبان شناسی نوین واحدهای فراتر از جمله سطح گفتمان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و این نوع تجزیه و تحلیل در حیطه ی ادبیات نیز وارد[…]

بررسی-آشنایی-زدایی-در-اشعار-سهراب-سپهری

بررسی آشنایی زدایی در اشعار شاعر معاصر

بررسی آشنایی زدایی در اشعار سهراب سپهری : آشنایی زدایی (Defamiliarization) به معنای نو کردن و غریبه کردن آنچه آشنا و شناخته است یکی از تکنیکهای ادبی است که اولین بار در مکتب شکل گرایان روسی مطرح شد. شاعر یا هنرمند با استفاده از این تکنیک غبار عادت و تکرار را از واقعیات ملموس زندگی[…]

هم-پیوندی-درخت-و-اشراق-و-بازتاب-آن-در-شعر-سهراب-سپهری

هم پیوندی درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر

هم پیوندی درخت و اشراق و بازتاب آن در شعر سهراب سپهری : درخت یکی از پدیدههای طبیعت است که هنوز هم در میان بسیاری از اقوام، مقدس شمرده می شود. این پدیده که در بسیاری از اسطوره ها با اصل آفرینش ارتباط می یابد با اشراق و عرفان هم پیوند میشود هم پیوندی اشراق و[…]

بررسی-تطبیقی-عشق-و-عرفان-در-اندیشۀ-سهراب-سپهری-و-جبران-خلیل-جبران

بررسی تطبیقی عشق و عرفان

بررسی تطبیقی عشق و عرفان در اندیشۀ سهراب سپهری و جبران خلیل جبران : عشق ودیعه ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است. در طول تاریخ بزرگانی قدم به عرصه وسیع آفرینش نهادهاند که همیشه[…]

نمادپردازی-در-چند-شاعر-شعر-نو-و-مقایسۀ-آن-ها-باهم

نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسۀ آن ها باهم

نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسۀ آن ها باهم : نماد مختص به ادبیات نیست و در انواع هنر و امور دیگر از آن استفاده میشود. بحث ما در این مقاله صرفاً در مورد نماد در ادبیات است. در ادبیات نماد یکی از شگردها و ترفندهای تصویرسازی است و این قابلیت را دارد تا[…]

سهراب-سپهری-و-ویلیام-وردزورث-؛-دو-شاعر-وحدت-وجودی

دو شاعر وحدت وجودی

سهراب سپهری و ویلیام وردزورث ؛ دو شاعر وحدت وجودی : سهراب سپهری و ویلیام وردزورث، شاعر انگلیسی اواخر قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم به دو زمان و دو فرهنگ و سنت شعري متفاوت تعلق دارند. اما به رغم تفاوت های بارز از جهت شیوه ،بیان به مضمون کم و بیش مشابهی می پردازند.[…]

دین-و-تکثرگرایی-دینی-نزد-جبران-خلیل-و-سهراب-سپهری

دین و تکثرگرایی دینی

دین و تکثرگرایی دینی نزد جبران خلیل و سهراب سپهری : امروزه بسیاری از اندیشمندان هنرمندان و شاعران که پیرو ادیان ابراهیمی هستند، تحت تاثیر اندیشه های نسبی گرایانه غربی بحث را به ادیان الهی کشانده و به بهانه تکثرگرایی دینی می کوشند حقیقت را متکثر نشان دهند؛ حال آنکه دین الهی در قالب تعاليم وحی[…]

بررسی-فرایند-نوستالژی-در-شعر-سهراب-سپهری

بررسی فرایند نوستالژی در شعر

بررسی فرایند نوستالژی در شعر سهراب سپهری : نوستالژی یک اصطلاح روان شناسی است که وارد ادبیات شده است و به طور کلی رفتاری است ناخودآگاه که در شاعر یا نویسنده بروز کرده و متجلی می شود. نا خودآگاه جمعی ( Collective unconscious) در روان شناسی یونگ عبارت است از تجربه های اجداد ما در[…]

سایه-روشن-مرگ-در-زندگی

سایه روشن مرگ در زندگی

سایه روشن مرگ در زندگی : (بررسی روانشناختی مفهوم مرگ در شعر مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری) مرگ همواره یکی از ناخوشایند ترین حوادث زندگی انسانها به شمار میرود هر چند امروزه دنیای پر تحول پزشکی هر روز درمانی برای بیماریهای سخت می یابد اما همچنان چشمان جستجو گر انسان به دنبال کشف راز چیستی[…]

سهراب سپهری، اندیشه ای عادت ستیز، شعری هنجارگریز : و از سوی دیگر هر گونه رویکرد به گذشته را نفی میکند و همواره در پی تازگی و غبارروبی از هستی است بنابراین نمی توان انتظار داشت

اندیشه ای عادت ستیز، شعری هنجارگریز

سهراب سپهری، اندیشه ای عادت ستیز، شعری هنجارگریز : مطالعه شعر سهراب نشان میدهد وی بیشتر در پی توجه ب معنا و در ارائه مضامین خاص و اندیشه های عرفانی و از سوی دیگر هر گونه رویکرد به گذشته را نفی میکند و همواره در پی تازگی و غبارروبی از هستی است بنابراین نمی توان[…]

بررسی-لایه-های-نحوی-سبک-و-صدای-شعر-سپهری

بررسی لایه های نحوی سبک و صدای شعر

بررسی لایه های نحوی سبک و صدای شعر سپهری :  اهداف پژوهش شعر سهراب را میتوان از زوایای گوناگون تحقیق و بررسی کرد. در این باره محققان تلاشهای چشمگیری داشته و از چشم اندازهای گوناگون و متنوعی به آثار وی نگریسته اند اما اشعار این شاعر با رویکردهای جدید از جمله تحلیلهای نوین سبک شناسی[…]

طبیعت-و-تخیّل-خلاق-در-شعر-سپهری-و-سینمای-کیارستمی 

طبیعت و تخیّل خلاق در شعر و سینما

طبیعت و تخیّل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی : شاعران و هنرمندان معاصر پیوستگی ناگزیر آدمی به طبیعت را از یاد نبرده اند و حتی گاه این توجه بیش از حد آنها سبب شده است تا طبیعت در آثارشان به نیروی خلاقه ای تبدیل شود که صورتهای نمادین و اسطوره ای به کار[…]

تشبیه-در-شعر-سهراب-سپهری

تشبیه در شعر

تشبیه در شعر سهراب سپهری : در میان صور مختلف خیال در شعر نو فارسی تشبیه بدیع ترین و جالب ترین صورتها و حالات را به تصویر کشیده مخصوصاً هنگامی که ارکان آن به طور کامل ذکر شده است مثل و او به شیوۀ باران پر از طراوت تکرار بود» (سپهری، ۱۳۷۱: ۳۹۹) تقی پورنامداریان معتقد[…]

روانشناسی-رنگ-در-اشعار-سهراب-سپهری

روانشناسی رنگ در اشعار

روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری :  رابطه رنگ و روان آدمی  در درون خود بیافزا درد را تا ببینی سرخ و زرد و سبز را کی ببینی سبز و سرخ و فور را تا نبینی پیش از این سه نور را لیک چون در رنگ گم شدهوش تو شد ز نور آن رنگها روپوش[…]

بررسی-سمبل-های-سیب،-کبوتر،-گل-سرخ-و-نیلوفر-در-شعر-سهراب-سپهری

بررسی سمبل های سیب،کبوتر، گل سرخ و نیلوفر

بررسی سمبل های سیب، کبوتر، گل سرخ و نیلوفر در شعر سهراب سپهری : حوزه ادبیات معاصر سرشار از سمبل ها، رمزها و نمادهای شاعرانه است. بی تردید، فهم نمادها و سمبلها در التذاذ هنری مخاطب اثر بسزایی دارد و بدون دقت در کشف ابهام ناشی از نمادها، شعر معاصر ،فارسی قابل فهم و تحلیل[…]

باغ-عرفان-سهراب

باغ عرفان

باغ عرفان سهراب : از زمان طرح اشعار سهراب سپهری در جوامع ادبی تاکنون، نزدیک به نیم قرن میگذرد و در این مدت پیوسته شاهد طیفهای گسترده و متنوع «نقد عرفانی» شعر او بوده ایم. گروهی شعر او را خالی از عرفان و برخی دیگر سرشار از عرفان میدانند. این گروه دوم نیز یکسان ره[…]

دلیل بازگشت وجه