بایگانی دسته بندی: نقد ادبی

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر

نگرشی تطبیقی بر شگردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد مطر چکیده: از آنجا که به اعتقاد برخی, طنز, هنری ترین شیوه انتقاد است, در جامعه و فضایی که بی عدالتی اجتماعی و سیاسی, خفقان, تزویر و دروغ, بر ذهن و زبان جامعه مسلّط می شود, زبان شاعر تیزبین از طنز به عنوان هنری[…]

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری

تحلیل روایت در شعر مسافر سهراب سپهری نقد ساختاری روایت در شعر مسافر سهراب سپهری   نویسنده رضا قنبری عبدالملکی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دامغان چکیده نظریۀ ریخت­ شناسی از جمله نظریه ­هایی است که در زمینۀ تحلیلِ ساختاری آثار ادبی بسیار کارآمد است. اهمیت این نظریه سبب شد تا با رویکرد[…]

chat