آموزش‌های ویدیویی

مربّع ترکیب

شعر یک دو روزست دگر دست به کاری نزنی ایرج میرزا

یک دو روزست دگر دست به کاری نزنی

شعر یک دو روزست دگر دست به کاری نزنی ایرج میرزا    قوام السلطنه به پیشکار داخلی خود میرزا قاسم خان گوید: یک دو روزست دگر دست به کاری نزنی لیره‌ای میره‌ای از گوشه کناری نزنی   دشت و فتحی نکُنی دخل و قماری نزنی نروی مارُخ و دزدیه شکاری نزنی   چه شنیدی که[…]

شعر داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من ایرج میرزا

داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من

شعر داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من ایرج میرزا    داش غلم مرگ تو حظ کردم از اشعار تو من متلذذ شدم از لذت گفتار تو من   آفرین گفتم بر طبع گهربار تو من بخدا مات شدم در تو و در کار تو من   وصف مرکز را کس مثل[…]

دلیل بازگشت وجه