بایگانی دسته بندی: قطعه

شعر با غمزاتی که تو خانم کنی غمزه های خانم ایرج میرزا

با غمزاتی که تو خانم کنی – غمزه های خانم

شعر با غمزاتی که تو خانم کنی – غمزه های خانم ایرج میرزا    با غمزاتی که تو خانم کنی رخنه به دین و دل مردم کنی   جان به لب عاشق بی دل رسد با غمزاتی که تو خانم کنی   دریا دریا به تو حسن اندر است پرده برافکن که تلاطم کنی  […]

شعر ای معزالملک ای اندر سخا ضرب المثل ایرج میرزا

ای معزالملک ای اندر سخا ضرب المثل

شعر ای معزالملک ای اندر سخا ضرب المثل ایرج میرزا    ای معزالملک ای اندر سخا ضرب المثل از چه رو شعر و خط ما را گرفتی سرسری؟   بد نکردم من که چونین گوهر ارزنده را با ادب کردم نثار بزم چون تو گوهری   شعر و خط من بود آن گوهر سنگین بها[…]

شعر وه چه خوب آمدی صفا کردی خیر مقدم و گله ایرج میرزا

وه چه خوب آمدی صفا کردی – خیر مقدم و گله

شعر وه چه خوب آمدی صفا کردی – خیر مقدم و گله ایرج میرزا    وه چه خوب آمدی صفا کردی چه عجب شد که یاد ما کردی   ای بسا آرزوت می کردم خوب شد آمدی صفا کردی   آفتاب از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی   از چه دستی[…]

شعر میرزا عارف که زیر بار فضل ایرج میرزا

میرزا عارف که زیر بار فضل

شعر میرزا عارف که زیر بار فضل ایرج میرزا  ماده تاریخ وفات میرزا عارف (۱۳۰۷ هق)   میرزا عارف که زیر بار فضل قد تیرش چون کمان آمد دو تای   رنج ها برد از پی تحصیل علم تا به ملک علم شد کشور گشای   شد پسند حضرت میر نظام آن جوان و پیر[…]

شعر ای وثوق الدوله آمد فصل دی مزاح با وثوق الدوله ایرج میرزا

ای وثوق الدوله آمد فصل دی – مزاح با وثوق الدوله

شعر ای وثوق الدوله آمد فصل دی – مزاح با وثوق الدوله ایرج میرزا    ای وثوق الدوله آمد فصل دی فصل دی آمد وثوق الدوله ای   بند بندم این گواهی می دهد یک شکر لب چون تو در آفاق نی   بسکه آب هندوانه می خوری هندوانه شد گران در شهر ری  […]

شعر پر شد در و دیوار بَلَد از گل و از لای بلدیه ایرج میرزا

پر شد در و دیوار بلد از گل و از لای – بلدیه

شعر پر شد در و دیوار بلد از گل و از لای – بلدیه ایرج میرزا    پر شد در و دیوار بَلَد از گل و از لای کو خاک که گویم به سَرَت ای بلدیّه     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای[…]

شعر روز قتل ابن ملجم لعنت الله علیه ایرج میرزا

روز قتل ابن ملجم لعنت الله علیه

شعر روز قتل ابن ملجم لعنت الله علیه ایرج میرزا  قربان کمال السلطنه   روز قتل ابن ملجم لعنت الله علیه دوستان بودند مهمان کمال السلطنه   حیف از فرط کسالت طبعم از گفتن بریست این قدر گویم که قربان کمال السلطنه     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه […]

شعر جز گه و گند و کثافت چیزی شهر کثیف ایرج میرزا

جز گه و گند و کثافت چیزی – شهر کثیف

شعر جز گه و گند و کثافت چیزی – شهر کثیف ایرج میرزا    جز گه و گند و کثافت چیزی اندر این شهر ندیدم بنده   هر کجا شهر مسلمانان است از گه و گند بود آکنده   گُه به گور پدر آنکه نوشت کیر بر کس زنِ خواننده     مطالب بیشتر در:[…]

شعر زن قحبه چه می‌کشی خودت را انتقاد از قمه زنان ایرج میرزا

زن قحبه چه می‌کشی خودت را – انتقاد از قمه زنان

شعر زن قحبه چه می‌کشی خودت را – انتقاد از قمه زنان ایرج میرزا    زن قحبه چه می‌کشی خودت را دیگر نشود حسین زنده   کشتند و گذشت و رفت و شد خاک خاکش علف و علف چرنده   من هم گویم یزید بد بود لعنت به یزید بد کننده   اما دگر این[…]

شعر آب حیات است پدر سوخته آب حیات ایرج میرزا

آب حیات است پدر سوخته – آب حیات

شعر آب حیات است پدر سوخته – آب حیات ایرج میرزا    آب حیات است پدر سوخته حَبِّ نبات است پدر سوخته   وه چه سیه چرده و شیرین لب است چون شکلات است پدر سوخته   آب شود گر به دهانش بری توت هرات است پدر سوخته   تا بتوانیش بگیر و بکن صَوم[…]

شعر ای مهین خواجه در وزارت تو سفر اصفهان ایرج میرزا

ای مهین خواجه در وزارت تو – سفر اصفهان

شعر ای مهین خواجه در وزارت تو – سفر اصفهان ایرج میرزا    ای مهین خواجه در وزارت تو خلق یک سر خوشند و من غمگین   دومه افزون بود که ننهادم سر بی فکر و غصه بر بالین   بیت الاحزان شدست خانه من بس درین خانه مردمند غمین   من غنی بودم و[…]

شعر آمد مرا دو هدیه چو دو قرص مهر و ماه دو هدیه ایرج میرزا

آمد مرا دو هدیه چو دو قرص مهر و ماه – دو هدیه

شعر آمد مرا دو هدیه چو دو قرص مهر و ماه – دو هدیه ایرج میرزا    آمد مرا دو هدیه چو دو قرص مهر و ماه با نامه‌ای دو چون دو طبق گوهر ثمین   از هیأت شریفه نسوان ری که باد بر هیأت آفرین و بر این هیأت آفرین   یک نامه بود[…]

شعر دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند حیله ایرج میرزا

دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند – حیله

شعر دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند – حیله ایرج میرزا    دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند در محضر من ساخته بر ماحضر از من   همراه یکیشان پسری بود که گفتی چشمانش طلب میکند ارث پدر از من   از در نرسیده به همان نظر اول دین و دل و دانش[…]

شعر خسروا! گرچه فراموشی در طبع تو نیست یادآوری ایرج میرزا

خسروا! گرچه فراموشی در طبع تو نیست – یادآوری

شعر خسروا! گرچه فراموشی در طبع تو نیست – یادآوری ایرج میرزا    خسروا! گرچه فراموشی در طبع تو نیست این سخن های دلاویز فراموش مکن   نصب یک حاکم عادل را با سرعت تام به نگه داری تبریز فراموش مکن   حالت فارس که گردیده ز تأسیس پلیس آتش فتنه در آن تیز فراموش[…]

شعر قنبل الدوله مقبل دیوان مزاح با مقبل دیوان ایرج میرزا

قنبل الدوله مقبل دیوان – مزاح با مقبل دیوان

شعر قنبل الدوله مقبل دیوان – مزاح با مقبل دیوان ایرج میرزا    قنبل الدوله مقبل دیوان آن که نبُوَد مثال او شیطان   قد او نیست جز چهار وجب نصف او گشته در زمین پنهان   هیچ سروی به قامتش نرسد در زمانه به هیچ سروستان   نبُوَد همچو قد او سروی نه به[…]

شعر گویی که تو رُسوایی من با تو نیامیزم رسوا ایرج میرزا

گویی که تو رسوایی من با تو نیامیزم – رسوا

شعر گویی که تو رسوایی من با تو نیامیزم – رسوا ایرج میرزا    گویی که تو رُسوایی من با تو نیامیزم رسوا تو مرا کردی نزد همه مرد و زن   خواهم که رُخَت بینم بی‌واسطهٔ عینک خواهم که بَرَت گیرم بی‌حایل پیراهن     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه[…]

شعر مستوفی کل قصۀ چل طوطی شد حکایت خلعت ایرج میرزا

مستوفی کل قصۀ چل طوطی شد – حکایت خلعت

شعر مستوفی کل قصۀ چل طوطی شد – حکایت خلعت ایرج میرزا    مستوفی کل قصۀ چل طوطی شد امسال چرا حکایت خلعتِ من   هر روز همی وعده به فردا دهیم فردا نشود تمام در دورِ زَمَن   در عهدۀ تعویق گر اُفتَد ز این پیش این خلعتِ آخر است یعنی که کفن  […]

شعر ما که اطفال این دبستانیم وطن دوستی ایرج میرزا

ما که اطفال این دبستانیم – وطن دوستی

شعر ما که اطفال این دبستانیم – وطن دوستی ایرج میرزا    ما که اطفال این دبستانیم همه از خاک پاک ایرانیم   همه با هم برادر وطنیم مهربان همچو جسم با جانیم   اشرف و اَنجَبِ تمام ملل یادگار قدیم دورانیم   وطن ما به جای مادر ماست ما گروه وطن پرستانیم   شکر[…]

شعر ناظم الدوله روز جمعۀ ما پیام به نظام الدوله ایرج میرزا

ناظم الدوله روز جمعۀ ما – پیام به نظام الدوله

شعر ناظم الدوله روز جمعۀ ما – پیام به نظام الدوله ایرج میرزا    ناظم الدوله روز جمعۀ ما مختصر دودی و دمی داریم   منزل حضرت کمال امروز دور هم جمع و عالمی داریم   عرقی هست و چَرس و تریاکی کار و بار منظمی داریم   از برای نهار هم گویا دمی و[…]

شعر بر سر سفرۀ سپهسالار ایرج میرزا

بر سر سفرۀ سپهسالار

شعر بر سر سفرۀ سپهسالار ایرج میرزا    بر سر سفرۀ سپهسالار جوجه‌ها را کباب می‌بینم   مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها مولانا – غزل 2 دانلود آهنگ میبوسمت شروین حاجی پور بازسرایی در شعر احمد شاملو […]

شعر ای خایه به دست تو اسیرم ای خایه ایرج میرزا

ای خایه به دست تو اسیرم – ای خایه

شعر ای خایه به دست تو اسیرم ای خایه ایرج میرزا    ای خایه به دست تو اسیرم بنموده‌ای از جماع سیرم   دستم نشود به تخم کَس بند تا باد تو کرده دست گیرم   چندان نشوی تو خوب تا من از حسرت کون و کس بمیرم   تا حضرت مستطابِ عالی کوچک بشوید[…]

شعر پیوسته به جنگی تو به ما ای بچه ژاندارم ایرج میرزا

پیوسته به جنگی تو به ما ای بچه ژاندارم

شعر پیوسته به جنگی تو به ما ای بچه ژاندارم ایرج میرزا  بچه ژاندرام   پیوسته به جنگی تو به ما ای بچه ژاندارم ما با تو به صلحیم و صفا ای بچه ژاندارم   خواهی که شوی یاور، ار زان که به زودی یک چند بشو یاور ما ای بچه ژاندارم   در مدرسه[…]

شعر حسین آقا امیر لشکر آن بر دو رضا چاکر ایرج میرزا

حسین آقا امیر لشکر آن بر دو رضا چاکر

شعر حسین آقا امیر لشکر آن بر دو رضا چاکر ایرج میرزا  تاریخ بنای ادارهٔ لشکر شرق (۱۳۴۱ هق)   حسین آقا امیر لشکر آن بر دو رضا چاکر یکی سلطانِ طوس آن یک وزیر جنگِ ملکِ جم   چو بنمود این بنا برپا سرود ایرج به تاریخش بنای او چو عمر شاه و سردار[…]

شعر گویند که انگلیس با روس سازش روس و انگلیس ایرج میرزا

گویند که انگلیس با روس – سازش روس و انگلیس

شعر گویند که انگلیس با روس – سازش روس و انگلیس ایرج میرزا    گویند که انگلیس با روس عهدی کردست تازه امسال   کاندر پُلتِیک هم در ایران زین پس نکنند هیچ اهمال   افسوس که کافیانِ این مُلک بنشسته و فارِغند ازین حال   کز صلحِ میانِ گربه و موش بر باد رود[…]

شعر داد معشوقه به عاشق پیغام قلب مادر ایرج میرزا

داد معشوقه به عاشق پیغام – قلب مادر

شعر داد معشوقه به عاشق پیغام – قلب مادر ایرج میرزا    داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ   هر کجا بیندم از دور کند چهره پُرچین و جبین پر آژَنگ   با نگاه غضب آلود زند بر دل نازک من تیر خَدَنگ   از در خانه مرا طرد[…]

شعر دادم به مسیوهال خراسان را گریز از نادان ایرج میرزا

دادم به مسیوهال خراسان را – گریز از نادان

شعر دادم به مسیوهال خراسان را – گریز از نادان ایرج میرزا    دادم به مسیوهال خراسان را عیسی صفت گریختم از احمق   نادان به کارها شده مستولی دانا به خون دل شده مستغرق     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران[…]

شعر بشنو که لطیفۀ قشنگی است انتقاد از قمه زنی ایرج میرزا

بشنو که لطیفۀ قشنگی است – انتقاد از قمه زنی

شعر بشنو که لطیفۀ قشنگی است – انتقاد از قمه زنی ایرج میرزا    بشنو که لطیفۀ قشنگی است این است حقیقت اصلِ معنیش   در دستۀ شاحسین بنگر کان تُرک کفن فکنده در پیش   خواهد که کُشد سِنان و خُولی کوبد قمه را به کلۀ خویش   آن ترک دگر ز سینه زن[…]

شعر کیست آن بی شعور درویشی درویش ایرج میرزا

کیست آن بی شعور درویشی – درویش

شعر کیست آن بی شعور درویشی – درویش ایرج میرزا    کیست آن بی شعور درویشی که همیشه به لب بُوَد خاموش   نه کند هیچ گفتگو با کس نه به حرفِ کسی نماید گوش   کارهایی کند سفیهانه خارق عادت و مخالف هوش   مثلا در هوای گرم تموز خرقۀ پشم افکند بر دوش[…]

شعر گویند ماکیان را باید گرفت و کشت قطعه ایرج میرزا

گویند ماکیان را باید گرفت و کشت – قطعه

شعر گویند ماکیان را باید گرفت و کشت – قطعه ایرج میرزا    گویند ماکیان را باید گرفت و کشت گر بر خلاف رسم کند نغمۀ خروس   بر گو که چون کنند اگر شاعری کند شاعر پسند کودکی آماده چون عروس     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه […]

شعر عزیز نسخۀ اشعار صابر شاعر ایرج میرزا

عزیز نسخۀ اشعار صابر شاعر

شعر عزیز نسخۀ اشعار صابر شاعر ایرج میرزا  در پشت کتابی که برای سردار عبدالعزیز خان جنرال قنسول افغان مقیم مشهد فرستاده نوشته است   عزیز نسخۀ اشعار صابر شاعر که پر بُوَد ز گهر های شاه وار عزیز   ز دوستدار عزیزی رسیدی و اکنون به یادگار فرستم به دوستدار عزیز   عزیز فنسول[…]

chat