آموزش‌های ویدیویی

قالب های نو

شعر صبح دم کاین طایر چرخ آشیان بامداد ایرج میرزا

صبح دم کاین طایر چرخ آشیان – بامداد

شعر صبح دم کاین طایر چرخ آشیان – بامداد ایرج میرزا    صبح دم کاین طایر چرخ آشیان آفتابی گردد از بالای کوه   تفته رخ، بال کوبان، پرزنان از پر و بالش چمن گیرد شکوه   نغمه خوان مرغ سحر بر شاخسار بینی آن پروانۀ خوش خال و خط   جسته بیرون از غلاف[…]

شعر شد فصل بهار و گُل صلا داد در رثاء درة المعالی ایرج میرزا

شد فصل بهار و گل صلا داد در رثاء درة المعالی

شعر شد فصل بهار و گل صلا داد در رثاء درة المعالی ایرج میرزا    شد فصل بهار و گُل صلا داد بر چهرۀ خوب خود صفا داد   باد سحری ز آشنایی پیغام وفا به آشنا داد   بلبل ز فراق چند ماهه باز آمد و شرح ماجرا داد   افسوس که جای تُست[…]

دلیل بازگشت وجه