بایگانی دسته بندی: غزل

حُسن تو همیشه در فزون باد

حُسن تو همیشه در فزون باد _ 107

دانلود دکلمه صوتی شعر حُسن تو همیشه در فزون باد حافظ _ غزل 106+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: رویت همه ساله لاله گون باد اندر سرِ ما خیالِ عشقت.   شعر حُسن تو همیشه در فزون باد _ غزل 107 _ حافظ   حُسن تو همیشه در فزون باد رویت همه ساله لاله گون[…]

خبرت-هست-که-بی-روی-تو-آرامم-نیست

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست – 120

دانلود دکلمه صوتی شعر خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست سعدی – غزل 120 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد.   شعر خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست – غزل 120 – سعدی  […]

نت به ناز طبیبان نیازمند مباد

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد _ 106

دانلود دکلمه صوتی شعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد حافظ _ غزل 106+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: وجود نازکت آزردهٔ گزند مباد سلامتِ همه آفاق در سلامتِ توست.    شعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد _ غزل 106 _ حافظ   تَنَت به نازِ طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزردهٔ[…]

هر-چه-خواهی-کن-که-ما-را-با-تو-روی-جنگ-نیست

هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست – 119

دانلود دکلمه صوتی شعر هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست سعدی – غزل 119 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست. در که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم.   شعر هر چه خواهی کن که ما را با تو روی[…]

جان-ندارد-هر-که-جانانیش-نیست

جان ندارد هر که جانانیش نیست – 118

دانلود دکلمه صوتی شعر جان ندارد هر که جانانیش نیست سعدی – غزل 118 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. تنگ عیشست آن که بستانیش نیست. هر که را صورت نبندد سر عشق.   شعر جان ندارد هر که جانانیش نیست – غزل 118 – سعدی   جان ندارد هر که جانانیش نیست[…]

ای-که-گفتی-هیچ-مشکل-چون-فراق-یار-نیست

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست – 117

دانلود دکلمه صوتی شعر ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست سعدی – غزل 117 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. خلق را بیدار باید بود از آب چشم من.   شعر ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست – غزل 117[…]

گر-صبر-دل-از-تو-هست-و-گر-نیست

گر صبر دل از تو هست و گر نیست – 116

دانلود دکلمه صوتی شعر گر صبر دل از تو هست و گر نیست سعدی – غزل 116 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. هم صبر که چاره دگر نیست. ای خواجه به کوی دلستانان.   شعر گر صبر دل از تو هست و گر نیست – غزل 116 – سعدی   گر صبر[…]

همی نالم به دردا، همی گریم به زارا

همی نالم به دردا، همی گریم به زارا

شعر همی نالم به دردا، همی گریم به زارا ملک الشعرا بهار    همی نالم به دردا، همی گریم به زارا که ماندم دور و مهجور، من از یار و دیارا   الا ای باد شبگیر، ازین شخص زمین‌گیر ببر نام و خبر گیر، ز یار نامدارا   چو رفتم از خراسان‌، به دل گشتم[…]

بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا

بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا

شعر بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا ملک الشعرا بهار    بر دل من گشت عشق نیکوان فرمان‌روا اشک سرخ من دلیل و رنگ زرد من گوا   نیستی رنگم چنین و نیستی اشکم چنان گر بر این دل نیستی عشق بتان فرمانروا   تا شدم با مهر آن نامهربان دلبر، قرین تا شدم[…]

چندان-بنالم-ناله‌ها-چندان-برآرم-رنگ‌ها

چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها – 22

دکلمه صوتی شعر چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها مولانا – غزل 22 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ‌ها بر مرکب عشق تو دل می‌راند و این مرکبش.   شعر چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها مولانا – غزل 22   چندان بنالم ناله‌ها چندان[…]

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را – 21

دکلمه صوتی شعر جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا یا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن.   شعر جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو[…]

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

گوهرفروش – یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم

دکلمه صوتی شعر گوهرفروش استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم.   یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم – شعر گوهرفروش شهریار    یار[…]

به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم

دوست ندیدم – به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم

دکلمه صوتی شعر دوست ندیدم استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم ز بخت تیره خدایا چه دیدم و چه کشیدم  برای گفتن با دوست شکوه ها به دلم بود ولی دریغ که در روزگار دوست ندیدم.   به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه[…]

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم

خمار انتظار – شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم

دکلمه صوتی شعر خمار انتظار استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم به سایه های گریزان شبیه بودم و چون باد به خوی وحشی و با وحشت و فرار تو بودم.   شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم – شعر خمار انتظار[…]

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم

بخت خفته و دولت بیدار – ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم

دکلمه صوتی شعر بخت خفته و دولت بیدار استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم خانه گوئی به سرم ریخت چو این قصه شنودم آن که می خواست برویم در دولت بگشاید با که گویم که در خانه به رویش نگشودم.   ماهم آمد به در خانه و در[…]

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم

حراج عشق – چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم

دکلمه صوتی شعر حراج عشق استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم.     چو بستی در[…]

کیست-آن-کش-سر-پیوند-تو-در-خاطر-نیست

کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست – 115

دانلود دکلمه صوتی شعر کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست سعدی – غزل 115 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. نه حلالست که دیدار تو بیند هر کس.   شعر کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست – غزل 115[…]

دردیست-درد-عشق-که-هیچش-طبیب-نیست

دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست – 114

دانلود دکلمه صوتی شعر دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست سعدی – غزل 114 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. گر دردمند عشق بنالد غریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را.   شعر دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست – غزل 114 – سعدی   دردیست درد عشق که هیچش[…]

مرا-از-آن-چه-که-بیرون-شهر-صحراییست

مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست – 113

دانلود دکلمه صوتی شعر مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست سعدی – غزل 113 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. قرین دوست به هر جا که هست خوش جاییست. کسی که روی تو دیدست از او عجب دارم.   شعر مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست – غزل 113[…]

صوفی ار باده به اندازه خورَد نوشش باد

صوفی ار باده به اندازه خورَد نوشش باد _ 105

دانلود دکلمه صوتی شعر صوفی ار باده به اندازه خورَد نوشش باد حافظ _ غزل 105+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: ور نه اندیشهٔ این کار فراموشش باد آن که یک جرعه مِی از دست توانَد دادن.   شعر صوفی ار باده به اندازه خورَد نوشش باد _ غزل 105 _ حافظ   صوفی ار[…]

جمالت آفتابِ هر نظر باد

جمالت آفتابِ هر نظر باد _ 104

دانلود دکلمه صوتی شعر جمالت آفتابِ هر نظر بادحافظ _ غزل 104+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: ز خوبی رویِ خوبت خوبتر باد هُمای زلفِ شاهین شهپرت را.     شعر جمالت آفتابِ هر نظر باد _ غزل 104 _ حافظ   جمالت آفتابِ هر نظر باد ز خوبی رویِ خوبت خوبتر باد[…]

روز وصلِ دوستداران یاد باد

روز وصلِ دوستداران یاد باد _103

دانلود دکلمه صوتی شعر روز وصلِ دوستداران یاد باد حافظ _ غزل 103+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: یاد باد آن روزگاران، یاد باد کامم از تلخیِ غم چون زهر گشت.   شعر روز وصلِ دوستداران یاد باد _ غزل 103 _ حافظ   روز وصلِ دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران، یاد[…]

دوش آگهی ز یارِ سفر کرده داد باد

دوش آگهی ز یارِ سفر کرده داد باد _ 102

دانلود دکلمه صوتی شعر دوش آگهی ز یارِ سفر کرده داد باد حافظ _ غزل 100+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: من نیز دل به باد دهم، هر چه باد باد کارم بدان رسید که همرازِ خود کنم.   شعر دوش آگهی ز یارِ سفر کرده داد باد _ غزل 102 _ حافظ  […]

شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد

شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد _ 101

دانلود دکلمه صوتی شعر شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد حافظ _ غزل 100+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر: زدیم بر صفِ رندان و هر چه بادا باد گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن.     شعر شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد _  غزل101 _ حافظ   شراب و[…]

نفسی داشتم و ناله و شیون کردم

لاله سیراب – نفسی داشتم و ناله و شیون کردم

دکلمه صوتی شعر لاله سیراب استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.نفسی داشتم و ناله و شیون کردم بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم گرچه بگداختی از آتش حسرت دل من لیک من هم به صبوری دل از آهن کردم.   نفسی داشتم و ناله و شیون کردم  – شعر لاله سیراب شهریار    نفسی[…]

برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم

ناله ناکامی – برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم

دکلمه صوتی شعر ناله ناکامی استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سرکردم عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم.   برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم –[…]

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

زندان زندگی – تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

دکلمه صوتی شعر زندان زندگی استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم روزی سراغ وقت من آئی که نیستم در آستان مرگ که زندان زندگیست تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم.   تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم – شعر زندان زندگی شهریار    تا هستم ای رفیق ندانی[…]

دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام

هجران کشیده ام – دامن مکش به ناز که هجران کشیده‌ام

دکلمه صوتی شعر هجران کشیده ام استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.دامن مکش به ناز که هجران کشیده‌ام نازم بکش که ناز رقیبان کشیده‌ام شاید چو یوسفم بنوازد عزیز مصر پاداش ذلتی که به زندان کشیده‌ام.   دامن مکش به ناز که هجران کشیده‌ام – شعر هجران کشیده ام شهریار    دامن مکش به ناز[…]

گر من از عشق غزالی غزلی ساخته ام

یاران دغل – گر من از عشق غزالی غزلی ساخته‌ام

دکلمه صوتی شعر یاران دغل استاد شهریار + پخش آنلاین و متن کامل.گر من از عشق غزالی غزلی ساخته‌ام شیوه تازه‌ای از مبتذلی ساخته‌ام گر چو چشمش به سپیدی زده‌ام نقش سیاه چون نگاهش غزل بی‌بدلی ساخته‌ام.   گر من از عشق غزالی غزلی ساخته‌ام – شعر یاران دغل شهریار    گر من از عشق غزالی غزلی ساخته‌ام[…]

زهی-رفیق-که-با-چون-تو-سروبالاییست

زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست – 112

دانلود دکلمه صوتی شعر زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست سعدی – غزل 112 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست. که از خدای بر او نعمتی و آلاییست.   شعر زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست – غزل 112 – سعدی   زهی رفیق[…]

chat