آموزش‌های ویدیویی

دو بیتی

شعر صبح دروغین هوشنگ ابتهاج

هنوز شب نگذشته ست ای شکیب ِ بزرگ – صبح دروغین

هنوز شب نگذشته ست ای شکیب ِ بزرگ – شعر صبح دروغین هوشنگ ابتهاج   هنوز شب نگذشته ست ای شکیب ِ بزرگ بمان که بی تو مرا تاب ِ زنده ماندن نیست ! فروغ ِ صبح ِ دروغین فریب می دهدت خروس ِ تجربه داند که وقت ِ خواندن نیست   پیشنهاد ویژه برای[…]

شعر حسرت هوشنگ ابتهاج

تا دور گشتی ای گل خندان ز پیش من – حسرت

تا دور گشتی ای گل خندان ز پیش من – شعر حسرت هوشنگ ابتهاج   تا دور گشتی ای گل خندان ز پیش من ابر آمد و گریست به حال پریش من ای گل بهار آمد و بلبل ترانه ساخت دیگر بیا که جای تو خالی ست پیش من   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر[…]

شعر دلتنگم هوشنگ ابتهاج

من آن ابرم که می خواهد ببارد – دلتنگم

من آن ابرم که می خواهد ببارد – شعر دلتنگم هوشنگ ابتهاج   من آن ابرم که می خواهد ببارد دل تنگم هوای گریه دارد دل تنگم غریب این در و دشت نمی داند کجا سر می گذارد   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل[…]

شعر سحرخیزان هوشنگ ابتهاج

سحرخیزان به سرناها دمیدند – سحرخیزان

سحرخیزان به سرناها دمیدند – شعر سحرخیزان هوشنگ ابتهاج   سحرخیزان به سرناها دمیدند نگهبانان مشعل ها دویدند غریو از قلعه ی ویرانه برخاست گرفتاران به آزادی رسیدند   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم 10 اشتراکات ساختاری در شعر نیما و چند شاعر[…]

شعر گل زرد هوشنگ ابتهاج

بیا با هم بنالیم از سر درد – گل زرد

بیا با هم بنالیم از سر درد – شعر گل زرد هوشنگ ابتهاج   گل زرد و گل زرد و گل زرد بیا با هم بنالیم از سر درد عنان تا در کف نامردمان است ستم با مرد خواهد کرد نامرد   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما[…]

شعر گل پرپر هوشنگ ابتهاج

گل پرپر، کجا گیرم سراغت – گل پرپر

گل پرپر، کجا گیرم سراغت – شعر گل پرپر هوشنگ ابتهاج   گل پرپر، کجا گیرم سراغت؟ صدای گریه می آید ز باغت صدای گریه می آید شب و روز که می سوزد دل بلبل ز داغت   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم[…]

شعر دیر هوشنگ ابتهاج

جوانی گر چه نقش دلپذیر ست ازو دل برگرفتن ناگزیرست

شعر جوانی گر چه نقش دلپذیر ست ازو دل بر گرفتن ناگزیرست هوشنگ ابتهاج   جوانی گر چه نقش دلپذیر ست ازو دل بر گرفتن ناگزیرست پرید آن خواب نوشین سحرگاه بیا ای دل که هنگام تو دیرست   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل[…]

شعر شکسته هوشنگ ابتهاج

نگاه چشم بیمارت چه خسته ست – شکسته

نگاه چشم بیمارت چه خسته ست – شعر شکسته هوشنگ ابتهاج   نگاه چشم بیمارت چه خسته ست کبوترجان! که بالت را شکسته ست؟ کجا شد بال پرواز بلندت؟ سفید خوشگلم! پایت که بسته ست؟   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم 10 اشتراکات[…]

شعر صبح آرزو هوشنگ ابتهاج

خوشا صبحی که چون از خواب خیزم – صبح آرزو

خوشا صبحی که چون از خواب خیزم – شعر صبح آرزو هوشنگ ابتهاج   خوشا صبحی که چون از خواب خیزم به آغوش تو از بستر گریزم گشایم در به رویت شادمانه رخت بوسم، به پایت گل بریزم   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل[…]

شعر امید هوشنگ ابتهاج

چه خوش برقی به چشم شب درخشید – امید

چه خوش برقی به چشم شب درخشید – شعر امید هوشنگ ابتهاج   چه خوش برقی به چشم شب درخشید چراغم را فروغی تازه بخشید مخوان ای جغد شب لالایی شوم که پشت پرده بیدار است خورشید   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم[…]

شعر گریه هوشنگ ابتهاج

شبی بود و بهاری، در من آویخت – گریه

شبی بود و بهاری، در من آویخت – شعر گریه هوشنگ ابتهاج   شبی بود و بهاری، در من آویخت چه آتش ها، چه آتش ها برانگیخت فرو خواندم به گوشش قصه ی خویش چو باران بهاری اشک می ریخت   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ[…]

شعر سنگ هوشنگ ابتهاج

سحرگه در چمن خوش رنگ شد گل – سنگ

سحرگه در چمن خوش رنگ شد گل – شعر سنگ هوشنگ ابتهاج   سحرگه در چمن خوش رنگ شد گل نگاهش کردم و دل تنگ شد گل به دل گفتم که نازست این، میندیش چو دستی پیش بردم، سنگ شد گل   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما[…]

شعر وصل هوشنگ ابتهاج

دلم گر قصه گوید، اینک آن گوش – وصل

دلم گر قصه گوید، اینک آن گوش – شعر وصل هوشنگ ابتهاج   دلم گر قصه گوید، اینک آن گوش لبم گر بوسه خواهد، این لب نوش اگر شب زنده دارم، این سر زلف چو خوابم در رباید، اینک آغوش   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ[…]

شعر جدایی هوشنگ ابتهاج

چو نی می نالم از داغ جدایی – جدایی

چو نی می نالم از داغ جدایی – شعر جدایی هوشنگ ابتهاج   چو نی می نالم از داغ جدایی دریغا ای نسیم آشنایی چنان گشتم غبار آلود غربت که نشناسم که خود بودم کجایی   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم 10 اشتراکات[…]

شعر پری هوشنگ ابتهاج

پری بودی و با من راز کردی – پری

پری بودی و با من راز کردی – شعر پری هوشنگ ابتهاج   پری بودی و با من راز کردی به ناز و عشوه عشق آغاز کردی مرا آواز دادی، چون رسیدم کبوتر گشتی و پرواز کردی   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم[…]

شعر تنهایی هوشنگ ابتهاج

سپیده سر زد و مرغ سحر خواند – تنهایی

سپیده سر زد و مرغ سحر خواند – شعر تنهایی هوشنگ ابتهاج   سپیده سر زد و مرغ سحر خواند سپهر تیره دامان زرافشاند شبی گفتی به آغوش توآیم چه شب ها رفت و آغوشم تهی ماند   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم[…]

شعر چنگ حزین هوشنگ ابتهاج

به خوابی دیدمش غمگین نشسته – چنگ حزین

به خوابی دیدمش غمگین نشسته – شعر چنگ حزین هوشنگ ابتهاج   به خوابی دیدمش غمگین نشسته گرفته در بغل چنگی گسسته من این چنگ حزین را می شناسم دریغا عشق من، عشق شکسته   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم 10 اشتراکات ساختاری[…]

شعر دریغ هوشنگ ابتهاج

سر زلف تو کو؟ مشک ترم کو؟ – دریغ

سر زلف تو کو؟ مشک ترم کو؟ – شعر دریغ هوشنگ ابتهاج   سر زلف تو کو؟ مشک ترم کو؟ لب نوشت، شراب و شکرم کو؟ کجا شد ناز اندامت؟ کجا شد؟ دریغا، شاخه ی نیلوفرم کو؟   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما حافظ – غزل دهم[…]

شعر بی دل هوشنگ ابتهاج

شکفتی چون گل و پژمرده ای از من – بی دل

شکفتی چون گل و پژمرده ای از من – شعر بی دل هوشنگ ابتهاج   شکفتی چون گل و پژمرده ای از من خزانم دیدی و آزردی از من به آوردی، وگرنه با چنین ناز اگر دل داشتم می بردی از من   پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر[…]

دلیل بازگشت وجه