شعر هنگامی سهراب سپهری

شعر هنگامی سهراب سپهری

شعر هنگامی سهراب سپهری

 

تاریکی پیچک وار به چپر ها پیچید. به حناها. افراها

و هنوز، ما در کشت، در کف داس

ما ماندیم، تا در رشته شب از گرد چپر ها وا شد، فردا شد

.روز آمد و رفت

تاریکی، پیچک وار، به چپر ها پیچید، به حناها، افراها

و هنوز، یک خوشه کشت، در خور چیدن نه، یاد رسیدن نه

و هزاران روز، و هزاران بار

تاریکی، پیچک وار، به چپر ها پیچید. به حناها، افراها

پایان شبی، ما در خواب، یک خوشه رسید، مرغی چید

آواز پرش بیداری ما: ساقه لرزان پیام.

 

کتاب‌های سهراب سپهری را از دست ندهید:

 

کتاب‌های سهراب سپهری

 

هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری

 

کتاب از مصاحبت آفتاب
کتاب از مصاحبت آفتاب

 

 

شعر هنگامی سهراب سپهری
هنگامی سهراب سپهری
شعر هنگامی
تاریکی پیچک وار
تاریکی پیچک وار به چپرها پیچید
شعر تاریکی پیچک وار سهراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *