شعر دوست سهراب سپهری

شعر دوست سهراب سپهری

شعر دوست سهراب سپهری

شعر سهراب سپهری برای فروغ فرخزاد

 

بزرگ بود

و از اهالی امروز بود

و با تمام افق های باز نسبت داشت

و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید

صداش

به شکل حزن پریشان واقعیت بود

و پلک هاش

مسیر نبض عناصر را

به ما نشان داد

و دست هاش

هوای صاف سخاوت را ورق زد

و مهربانی را

به سمت ما کوچاند داد

به شکل خلوت خودبود

و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را

برای آینه تفسیر کرد

و او بشیوه ی باران پر از طراوت تکرار بود

و او به سبک درخت

میان عافیت نور منتشر شد

همیشه کودکی باد را صدا می کرد

همیشه رشته ی صحبت را

به چفت آب گره می زد

برای ما ، یک شب

سجود سبز محبت را

چنان صریح ادا کرد

که ما به عاطفه ی سطح خاک دست کشیدیم

و مثل لهجه ی یک سطل آب تازه شدیم

و بارها دیدیم

که با چقدر سبد

برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت

ولی نشد

که روبروی وضوح کبوتران بنشیند

و رفت تا لب هیچ

و پشت حوصله ی نورها دراز کشید

و هیچ فکر نکرد

که ما میان پریشانی تلفظ درها

برای خوردن یک سیب

چقدر تنها ماندیم.

 

شعر دوست سهراب سپهری با زبان انگلیسی

Friend

Great was she

A native of today

And a relative to all open horizons.

She perceived the tone of water and earth so well.

Her voice

Reflected the Ruffled Melancholy of Reality.

Her eyelids

Showed us

The pulse of elements.

Her fingers

Turned over

The clear Air of Generosity.

And she caused kindness

To migrate towards us.

She reflected her own solitary self.

And for the mirror she interpreted

The most amorous curves of her own Time.

Like rain, she was impregnated with fresh repetitions.

And like the trees

She would spread with the blessing of light.

 

کتاب‌های سهراب سپهری را از دست ندهید:

 

کتاب‌های سهراب سپهری

 

هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری

 

کتاب از مصاحبت آفتاب
کتاب از مصاحبت آفتاب

 

 

شعر دوست سهراب سپهری
شعر سهراب برای فروغ
شعر سهراب سپهری برای فروغ فرخزاد
شعر دوست سهراب
دوست سهراب
بزرگ بود و از اهالی امروز بود
بزرگ بود و از
بزرگ بود واز اهالی
بزرگ بود و از اهالی
شعر بزرگ بود سهراب سپهری
و با تمام افق های باز نسبت داشت
شعر سهراب در مرگ فروغ
شعر دوست سهراب انگلیسی
شعر دوست سهراب به انگلیسی
شعر بزرگ بود سهراب به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *