شعر خرمن ها نیما یوشیج

شعر خرمن ها نیما یوشیج

شعر خرمن ها نیما یوشیج

گرچه میرد آن که افشاند به خاکی تخم – می گوید کلاف

کودکان نوخاسته خرمنش را گرد اورند

تا از آن گردند بهره ور …

این سخن برجاست. هنگام بهاران گشتزاران چون گل بشکفته می گردند.

در میان کشتزاران، کشتکاران شادمانه بهر کار آشفته می گردند

خنده خواهد بست بر لب، روی گندم ها شقایق. آه! بعد از ما

می خرامند آن نگاران، نازک اندمان، میان ره، به سوی کشتگاهان

روز تابستان هلاک از خنده های گرم خواهد شد …

کشته ی گندم به زیر پای خرمنکوب دیگر نرم خواهد شد.

لیک افسوس! از هر ان تخمی

که به سنگستان شود پاشیده. تنها از برای آن

یک نفر گوید که تخم گندمی بوده است

در درون سنگ ها می خواست روید، لیک فرسوده ست.

فروردین 1321

قالب شعر: قطعه

برای ورود به اینستاگرام نیما یوشیج اینجا کلیک کنید

 

پیشنهاد ویژه برای نیما یوشیج:

 

شعر صبح نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر نام بعضی نفرات نیما یوشیج

شعرداروگ نیما یوشیج

شعر هست شب نیما یوشیج

 

کتاب‌های نیما یوشیج:

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج
درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج

یادداشت های روزانه نیما یوشیج
یادداشت های روزانه نیما یوشیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.