خانه متروک

دانم اکنون از آن خانهٔ دور – خانه ی متروک

دانم اکنون از آن خانهٔ دور – شعر خانه ی متروک فروغ فرخزاد

 

دانم اکنون از آن خانهٔ دور
شادی زندگی پر گرفته

دانم اکنون که طفلی به زاری
ماتم از هجر مادر گرفته

هر زمان می دود در خیالم
نقشی از بستری خالی و سرد

نقش دستی که کاویده نومید
پیکری را در آن با غم و درد

بینم آنجا کنار بخاری
سایهٔ قامتی سست و لرزان

سایهٔ بازوانی که گویی
زندگی را رها کرده آسان

دورتر کودکی خفته غمگین
در بر دایهٔ خسته و پیر

بر سر نقش گلهای قالی
سرنگون گشته فنجانی از شیر

پنجره باز و در سایهٔ آن
رنگ گلها به زردی کشیده

پرده افتاده بر شانهٔ در
آب گلدان به آخر رسیده

گربه با دیده ای سرد و بی نور
نرم و سنگین قدم می گذارد

شمع در آخرین شعلهٔ خویش
ره به سوی عدم میسپارد

دانم اکنون کز آن خانه دور
شادی زندگی پر گرفته

دانم اکنون که طفلی به زاری
ماتم از هجر مادر گرفته

لیک من خسته جان و پریشان
می سپارم ره آرزو را

یار من شعر و دلدار من شعر
می روم تا بدست آرم او را

Picsart 22 11 29 00 14 09 774 KhiufDRqyjJiPyn84qOb8Oj5g4duiGlp
Latest posts by بهاره خدابنده (see all)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *