آموزش‌های ویدیویی

شعر ترکیه

خانه سفیدت را ، باغ آرامت را ترک خواهم گفت

خانه سفیدت را ، باغ آرامت را ترک خواهم گفت

شعر خانه سفیدت را ، باغ آرامت را ترک خواهم گفت – آنا آخماتووا   خانه سفیدت را ، باغ آرامت را ترک خواهم گفت و زندگیم را تهی و پاک خواهم کرد آنگاه تو را در شعرم خواهم ستود آن گونه که هیچ زنی تا حال نکرده است و همیشه پاره ای خواهم بود[…]

بررسی-تطبیقی-عاشقانه-های-احمد-شاملو-وناظم-حکمت

بررسی تطبیقی عاشقانه های دو شاعر

بررسی تطبیقی عاشقانه های احمد شاملو و ناظم حکمت : ادبیات تطبیقی اصطلاحی است که برای بار اول ویلمن فرانسوی (Villemain)در سال۱۸۲۸ میلادی در اروپا به کار برد. سپس سنت بوو (Sainte beue) منتقد فرانسوی در رواج وبسط آن کوشید اما در واقع این ادبیات دارای شیوه و روش مشخصی نبود و نوعی مقایسه مـــان شاعران[…]

دلیل بازگشت وجه