آموزش‌های ویدیویی

چارلز دیکنز

شعر دیدی دلم شکست چارلز دیکنز

دیدی این بلور درخشان عمر من – دیدی دلم شکست

دیدی این بلور درخشان عمر من – شعر دیدی دلم شکست – چارلز دیکنز دیدی دلم شکست دیدی این بلور درخشان عمر من بازیچه بود دیدی چه بی صدا دل پر آرزوی من از دست کودکی که ندانست قدر آن افتاد بر زمین دیدی دلم شکست این چهار چیز را در زندگی ات نشکن اعتماد[…]

دلیل بازگشت وجه