آموزش‌های ویدیویی

وارسان شایر

شعر خانه را هرگز کسی ترک نمی کند وارسان شایر

مگر اینکه خانه دهان کوسه شده باشد -خانه را هرگز کسی ترک نمی کند

مگر اینکه خانه -شعر خانه را هرگز کسی ترک نمی کند-وارسان شایر خانه را هرگز کسی ترک نمی‌کند مگر اینکه خانه دهان کوسه شده باشد فقط وقتی به سوی مرزها می‌دوی که همه شهر را ببینی که با تو می‌دوند همسایه‌ها سریعتر از تو می‌دوند نفس در گلوهایشان خون شده پسری که با او به مدرسه[…]

شعر نیمه شب نقشه جغرافیا را بر دامنم گذاشتم وارسان شایر

دست بر تمام دنیا سائیدم – نیمه شب نقشه جغرافیا را بر دامنم گذاشتم

دست بر تمام دنیا سائیدم-شعر نیمه شب نقشه جغرافیا-وارسان شایر   نیمه شب نقشه جغرافیا را بر دامنم گذاشتم دست بر تمام دنیا سائیدم و پرسیدم کجایت درد می کند ؟ پاسخ داد همه جا همه جا همه جا     پیشنهاد ویژه برای مطالعه: شعر خودکشی در سنگرها زیگفرید ساسون شعر مهم است آیا[…]

شعر بگذار برود وارسان شایر

سعی کردی تغییر کنی، نه؟-شعر بگذار برود

سعی کردی تغییر کنی، نه؟-شعر بگذار برود – وارسان شایر   سعی کردی تغییر کنی، نه؟ بیشتر سکوت کردی سعی کردی مهربان‌تر باشی زیباتر کمتر متغیر، کمتر بیدار اما وقتی می‌خوای هم می‌توانستی حس کنی در خواب و خیالش هم تو را ترک می‌کند برای عاشق شدنش چه کاری از تو ساخته بود سر او[…]

شعر اتاق ها وارسان شایر

مادر می گوید درون هرزنی اتاق های قفل شده ای هست – شعر اتاق ها

مادر می گوید درون هرزنی اتاق های – شعر اتاق ها – وارسان شایر   مادر می گوید درون هرزنی اتاق های قفل شده ای هست آشپزخانه های لذت، اتاق خواب های اندوه و حمام های بی علاقگی. مردها گاهی وقت ها با کلید می آیند، گاهی وقت ها با چکش مترجم: مهسان احمدپور  […]

شعر هر آن لب که تا کنونش بوسیده ای وارسان شایر

شعر هر آن لب که تا کنونش بوسیده ای

شعر هر آن لب که تا کنونش بوسیده ای وارسان شایر   هر آن لب که تا کنونش بوسیده ای هر آن تن که رخت بر کنده ای و بسارده ای مشق مهیا شدنت برای من بوده است و بس من از چشیدن طعم آنان که پیش از من آمده اند در حافظه ی دهانت[…]

دلیل بازگشت وجه