آموزش‌های ویدیویی

زیگفرید ساسون

شعر مهم است آیا؟ زیگفرید ساسون

مهم است آیا از دست دادن پاهایت؟ – شعر مهم است آیا؟

شعر مهم است آیا از دست دادن پاهایت؟ – زیگفرید ساسون   “مهم است آیا” یکی از مشهورترین آثار زیگفرید ساسون است که در ۱۹۱۷ نوشته شده‌است. این شعر مضمونی ضدجنگ دارد و به رنج انسان‌هایی می‌پردازد که بخاطر جنگ، دچار معلولیت شده‌اند.   مهم است آیا؟ از دست دادن پاهایت؟ آخر مردم، همیشه مهربان[…]

شعر-خودکشی-در-سنگرها-زیگفرید-ساسون

سرباز کوچک بی گناهی را می شناختم – شعر خودکشی در سنگرها

سرباز کوچک بی گناهی – شعر خودکشی در سنگرها – زیگفرید ساسون   سرباز کوچک بی گناهی را می شناختم که در شادمانی عریان اش به زندگی نیشخند می زد در انزوای تاریک اش به خوابی ژرف فرو می رفت و بامدادان با چکاوکان سوت می زد. در سنگرهای زمستانی، بیم و اندوه انفجارها، شپش ها[…]

دلیل بازگشت وجه