آموزش‌های ویدیویی

الیزابت برت براونینگ

شعر چگونه دوست دارمت؟ الیزابت برت براونینگ

بگذار روشهایم را بشمرم – چگونه دوست دارمت؟

بگذار روشهایم را بشمرم – شعر چگونه دوست دارمت؟ – الیزابت برت براونینگ چگونه دوست دارمت؟ بگذار روشهایم را بشمرم دوستت دارم به ژرفا و پهنا و بلندایی که روحم را توان رسیدن به آن هست آنگاه که سرشار از حسی ناپیدا به نهایت بودن و کمال زیبایی هستم دوستت دارم به اندازه خاموشترین نیاز[…]

دلیل بازگشت وجه