آموزش‌های ویدیویی

ادموند اسپنسر

شعر روزی نامش را نوشتم ادموند اسپنسر

روزي نامش را روي شن ساحل نوشتم – روزی نامش را نوشتم

روزي نامش را روي شن ساحل نوشتم – شعر روزی نامش را نوشتم – ادموند اسپنسر   روزي نامش را روي شن ساحل نوشتم اما امواج آمدند آن را شستند و رفتند: دوباره آن را با دست ديگر نوشتم اما موج آمد و دردهايم را شكار خود ساخت معشوق گفت: اي مرد بيهوده مي كوشي[…]

شعر همچون سنگی بی احساس ادموند اسپنسر

در تماشاخانه جهانی که در آن به سر می بریم – همچون سنگی بی احساس

در تماشاخانه جهانی که در آن به سر می بریم – شعر همچون سنگی بی احساس – ادموند اسپنسر   در تماشاخانه جهانی که در آن به سر می بریم محبوب من چون تماشاگری با فراغ بال می نشیند مرا می نگرد که همه نقش ها را بازی می کنم و ادراک آزاردیده ی خود[…]

شعر محبوبم به سان یخ است ادموند اسپنسر

من به سان آتش – محبوبم به سان یخ است

من به سان آتش – شعر محبوبم به سان یخ است – ادموند اسپنسر   محبوبم به سان یخ است و من به سان آتش این کدامین سرمای عظیم ست که در کویر تفتیده من ذوب نمی شود ، که هیچ سخت تر و سخت تر قد می کشد آن گونه که ناله اش در[…]

دلیل بازگشت وجه