آموزش‌های ویدیویی

ویستان هیو ادن

ساعت ها را متوقف کنید.

ساعت ها را متوقف کنید – آهنگ عزا

ساعت ها را متوقف کنید – شعر آهنگ عزا – ویستان هیو ادن   ساعت ها را متوقف کنید، تلفن ها را قطع کنید با تکه ای استخوان آبدار جلوی پارس سگ ها را بگیرید پیانوها را ساکت کنید و با صدای خفه ی طبل تابوت را بیاورید بگذارید سوگواران بیایند بگذارید هواپیماها ناله کنان[…]

دلیل بازگشت وجه