آموزش‌های ویدیویی

سوزان پولیس شوتز

عشق معنای شعر است

عشق معنای شعر است – عشق شعر رویا هاست

عشق معنای شعر است – شعر عشق شعر رویا هاست – سوزان پولیس شوتز   عشق معنای شعر است الهام رویاهاست هیجان رقص است موسیقی آوازهاست عشق شور و شوق روح است احساس قلب است عشق شعر رویاهاست رقص آوازهاست و روح قلب هاست   پیشنهاد ویژه برای مطالعه: من از یاد میبرم آن مصر[…]

صبحگاهان وقتی آفتاب در حال روشن کردن روز است

صبحگاهان وقتی آفتاب در حال روشن کردن روز است

شعر صبحگاهان وقتی آفتاب در حال روشن کردن روز است – سوزان پولیس شوتز   صبحگاهان وقتی آفتاب در حال روشن کردن روز است من بیدارم و اولین فکرم تویی شبانگاهان در تاریکی به درختان خیره می شوم که چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش قد کشیده اند مجذوب این آرامش مطلق می شوم[…]

چند صباحی است تو را ندیده ام

چند صباحی است تو را ندیده ام – دوستی دیرپا

چند صباحی است تو را ندیده ام – شعر دوستی دیرپا – سوزان پولیس شوتز   چند صباحی است تو را ندیده ام ولی بارها و بارها به تمام حالات تو اندیشیده ام چند روزی است که با تو سخنی نگفته ام ولی بسیار و بسیار صدای افکارت را شنیده ام نیازی نیست که دوستان[…]

تو عشق من هستی

تو عشق من هستی

شعر تو عشق من هستی – سوزان پولیس شوتز تو عشق من هستی تمام افکارم را درک می کنی کارهایم را درک می کنی با تو بودن شادی آور است پر از هیجان هستی نیرومند مهربان باهوش راستگو با احساس و خلاق تو همانی که زندگیم را به دستانش می سپارم تو همانی که می[…]

آنگاه که کسی در اندیشه توست

آنگاه که کسی در اندیشه توست

شعر آنگاه که کسی در اندیشه توست – سوزان پولیس شوتز   آنگاه که کسی در اندیشه توست گفتن آسانتر است شنیدن آسانتر است بازی کردن آسانتر است کار کردن آسانتر است آنگاه که کسی در اندیشه توست خندیدن آسانتر است   پیشنهاد ویژه برای مطالعه: عادت ها می توانند انسان را نابود کنند روزی‌ست[…]

عشق برترین احساس

عشق برترین احساس – عشق دلیل زندگی است

عشق برترین احساس – شعر عشق دلیل زندگی است – سوزان پولیش سوتز   عشق برترین احساس اشتیاقی عالم‌گیر نیرویی بس عظیم و شوری شگفت‌انگیز است عشق دوری جستن از آزردنِ دیگری دوری جستن از شکلِ دل‌خواهِ خود دادن به او دوری جستن از تسلط بر او و دوری جستن از فریب دادنِ اوست عشق[…]

همیشه می پنداشتم

همیشه می پنداشتم

شعر همیشه می پنداشتم – سوزان پولیس شوتز   همیشه می پنداشتم که عشقی همانند عشق ما را تنها در رویاها می توان یافت در گذاشته نمی خواستم هیچ کس کاملاً مرا بشناسد حالا می بینم به تو چیزهایی را از خود می گویم که مدت ها بدان ها فکر نکرده ام چرا که می[…]

هر روز در فکر تو هستم

هر روز در فکر تو هستم

 شعر هر روز در فکر تو هستم – سوزان پولیس شوتز   هر روز در فکر تو هستم گر چه آن قدر که می خواهم به تو نامه نمی نویسم یا تلفن نمی کنم هر روز در فکر تو هستم گاه در فکرِ خاطره ای که با تو داشته ام و گاه در رویاهایم برای[…]

به من از آن بگو که توان گفتنش به دیگری را نداری

به من از آن بگو که توان گفتنش به دیگری را نداری

شعر به من از آن بگو که توان گفتنش به دیگری را نداری – سوزان پولیس شوتز به من از آن بگو که توان گفتنش به دیگری را نداری با من بخند حتی آن گاه که احساس حماقت می کنی با من گریه کن آن گاه که در اوج پریشانی هستی تمام زیبایی های زندگی[…]

تو آن جایی و من اینجا

تو آن جایی و من اینجا

شعر تو آن جایی و من اینجا – سوزان پولیس شوتز   تو آن جایی و من اینجا در این فکر که تا چه حد دوستت دارم در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی در این فکر که تا چه حد دلتنگ توئم تو آن جایی و من اینجا در این فکر[…]

به پیرامون خود مینگرم

به پیرامون خود مینگرم – عشق تنها دلگرمی ماست

به پیرامون خود مینگرم – شعر عشق تنها دلگرمی ماست – سوزان پولیس شوتز   به پیرامون خود مینگرم و درختان پر ازشکوفه را میبینم غروب صورتی رنگ و کودکان خندان وپرنشاط را به پیرامون خود مینگرم و مردمی را هم می بینم که از جنگ هسته ای میگویند ودر شگفتی فرو میروم که چگونه[…]

دیگر تحمل دوری از تو را ندارم

دیگر تحمل دوری از تو را ندارم

شعر دیگر تحمل دوری از تو را ندارم – سوزان پولیس شوتز   دیگر تحمل دوری از تو را ندارم نمی دانی که چه قدر دلم برایت تنگ شده است تک تک روزها را پشت سر می گذارم کارهایم را به انجام می رسانم آن گاه که باید لبخند می زنم حتی گاه قهقهه می[…]

واقعا دوستت دارم

واقعا دوستت دارم

شعر واقعا دوستت دارم – سوزان پولیس شوتز   واقعا دوستت دارم گرچه شاید گاهی چنین به نظر نرسد گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم گاه شاید به نظر رسد که حتی دوستت هم ندارم ولی درست در همین زمان هاست که باید بیش از همیشه مرا درک کنی چون در همین[…]

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ 

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ 

شعر ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ – سوزان پولیس شوتز   ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭت‌ایم ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽها ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻧﮕﺮﺵِ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑِ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﺨﺼﯿﺖِ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ‌ی این‌ها ﻋﺸﻖِ ﻣﺎ[…]

دلتنگ توام

دلتنگ توام

شعر دلتنگ توام – سوزان پولیس شوتز   دلتنگ توام تو آن جایی و من اینجا در این فکر که تا چه حد دوستت دارم در این فکر که تا چه حد برایم با ارزشی در این فکر که تا چه حد دلتنگ توام تو آن جایی و من اینجا در این فکر که تا[…]

بگذار آن باشم که با تو در کوهسار گام بر میدارد

بگذار آن باشم که با تو در کوهسار گام بر میدارد – بگذار آن باشم

بگذار آن باشم که با تو در کوهسار گام بر میدارد – شعر بگذار آن باشم – سوزان پولیس شوتز   بگذار آن باشم که با تو در کوهسار گام بر میدارد بگذار آن باشم که با تو در گلزار گل می چیند بگذار کسی باشم که احساس درون با او می گویی بگذار کسی[…]

پیش از دیدن تو می پنداشتم

پیش از دیدن تو می پنداشتم – می خواهم که عشقمان پایدار بماند

پیش از دیدن تو می پنداشتم – شعر می خواهم که عشقمان پایدار بماند – سوزان پولیس شوتز   پیش از دیدن تو می پنداشتم که هرگز کسی را شایسته عشق نخواهم یافت بدان خاطر که در باور من عشق در زندگی مهم تر از هر چیزی است می خواهم که عشق مان عشقی پایدار[…]

گاه بیان احساسات دشوار است

گاه بیان احساسات دشوار است

شعر گاه بیان احساسات دشوار است – سوزان پولیس شوتز   گاه بیان احساسات دشوار است ولی می خواهم بدانی که تا چه حد دوستت دارم صبح هنگام که چشم می گشایم و تو را در کنار خود می بینم از با تو بودن شادمان می شوم به تو احترام می گذارم تو را تحسین[…]

موسیقی احساسات را نوازشی می کند

موسیقی احساسات را نوازشی می کند – موسیقی آهنگ قلب است

موسیقی احساسات را نوازشی می کند – شعر موسیقی آهنگ قلب است – سوزان پولیس شوتز   موسیقی احساسات را نوازشی می کند که کلمات نمی توانند موسیقی آهنگ قلب است صدای روح است بعضی از موسیقی ها مرا به رویا می برند بعضی از مو سیقی ها به من الهام می دهند که خلق[…]

دلیل بازگشت وجه