آموزش‌های ویدیویی

اولا هان

سرریز می‌کند صندوق پست

سرریز می‌کند صندوق پست – ساعت

سرریز می‌کند صندوق پست – شعر ساعت – اولا هان   سرریز می‌کند صندوق پست همچنان چند روز دیگر تلفن زنگ می‌خورد. قبض دوباره م – ساعتی‌آید و اولین جریمه بیمه زندگی فاسد می‌شود آذوقه در یخچال سطل آشغال بوی گند می‌دهد هوای بی‌ثمر چون گرد وخاک دراز می‌کشد بر ماشین تحریر بر سه پایه[…]

قطار غلت می زند

قطار غلت می زند

شعر قطار غلت می زند – اولا هان   قطار غلت می زند قهوه خوشمزه است کار جلب می‌کند باز هم بوسه‌ات! تو می‌توانی جست‌وجو کنی، نپذیری بیازمایی، دلسرد شوی و سپس از نو بیآغازی مجالی برای مرثیه نیست جنگ‌ها، گرسنگی‌ها و بلایای دیگر خیلی دور در جریان مدیا غرق می‌شود چگونه می‌توانیم دیگر روز به[…]

خانه ای نساختی تو

خانه ای نساختی تو – نان و نمک

خانه ای نساختی تو – شعر نان و نمک – اولا هان   خانه‌ ای نساختی تو بساز پس بر من نکاشتی درختی دراز بکش در سایۀ من فرزندی به دنیا نیاوردی در آغوش بگیر مرا بگذار نان تو و نمک زمین باشم مترجم : مصطفی صمدی   پیشنهاد ویژه برای مطالعه: در نخستین ساعت[…]

روی تخت آواز میخواندم با برادرم

روی تخت آواز میخواندم با برادرم – سرود کودکانه

روی تخت آواز میخواندم با برادرم – شعر سرود کودکانه – اولا هان   روی تخت آواز میخواندم با برادرم در شب‌های داغ تابستان پدرم یک رهرو بود ولی خسته بود و کوفته از گرما و قیل وقال در کارخانه نعره می‌کشید؛ ساکت! ما آرام همچنان می‌خواندیم پدر ولی گوش‌هایش را تیز می‌کرد نعره می‌کشید[…]

نگاهم کردی

نگاهم کردی – تماشا شده

نگاهم کردی – شعر تماشا شده – اولا هان   نگاهم کردی ناگهان حداقل دو چشم دارم یک دهان و زیباترین بینی در میان صورت لمسم کردی رشد می‌کند پوست فرشته‌ای در آن‌جا که شکایت داشتی مرا بوسیدی پرواز می‌کنند از دهانم کفتران کباب شده کبک‌های بریان و خروسکان اخته آه تو کیف کردی فراموشم[…]

شوهرم مرده

شوهرم مرده – سرت را بالا بگیر

شوهرم مرده – شعر سرت را بالا بگیر – اولا هان   شوهرم مرده من هرگز شوهری نداشتم فرزندم مرده من هرگز او را به دنیا نیاورده‌ام حال من خوب است هیچ چیزی را از دست نداده‌ام و خود را اشباع می‌سازم با عصارۀ رؤیاها مترجم : مصطفی صمدی   پیشنهاد ویژه برای مطالعه: تا[…]

تو نیستی اما من کاملا آرامم

تو نیستی اما من کاملا آرامم – آرام

تو نیستی اما من کاملا آرامم –  شعر آرام – اولا هان   تو نیستی اما من کاملا آرامم به‌موقع حرکت می‌کنند قطارها هواپیماها بلند می‌شوند پهلو می‌گیرند کشتی‌ها من نیستم اما تو کاملا آرامی ما دیگر نیازی نداریم این بلا را برسر یکدیگر بیاوریم در این مورد هرگز اگر هنوز می‌تپد قلب یکی از[…]

زنی هستم

زنی هستم

شعر زنی هستم – اولا هان   زنی هستم که می‌توان دوباره به او زنگ زد وقتی تلویزیون حوصله سربر است زنی هستم که می‌توان دوباره دعوتش کرد وقتی دیگری رد کرده است زنی هستم که ترجیحاً فرانمی‌خواند کسی مرا به ازدواج زنی که کسی تقاضا نمی‌کند کسی از من بچه‌ای من زنی هستم که[…]

موهایم تارهای تنیده

موهایم تارهای تنیده – وجه امری

موهایم تارهای تنیده – شعر وجه امری – اولا هان   موهایم تارهای تنیده اسیر شو! دهانم هزارتویِ پر پیچ و خم راهت راه گم کن! پوستم پیراهنی از گزنه بسوزان! چشم‌هایم دو دریاچه غرق شو! سینه‌هایم تپه‌های زیبا آرام بیاسای! مترجم : مصطفی صمدی   پیشنهاد ویژه برای مطالعه: بر سر کنم از عشق[…]

خرید: آب البالو، اسفناج، کچالو

خرید: آب البالو، اسفناج، کچالو – او می آید

خرید: آب البالو، اسفناج، کچالو – شعر او می آید – اولا هان   خرید: آب البالو، اسفناج، کچالو مارچوبه نه، گران است هنوز یا نه، بیخیال دو کیلو هم مارچوبه لطفن اوه خدای من: لعنتی رنگ تمام کرده آرایشگر به جای سرخ شرابی باید بریزم به موهام بپا! کوتاه نکنی از پیش رو چه[…]

این کیه ؟ می پرسند دوستانم

این کیه ؟ می پرسند دوستانم – پدرم

این کیه ؟ می پرسند دوستانم – شعر پدرم – اولا هان   این کیه ؟ می‌ پرسند دوستانم و اشاره می‌کنند به عکس مردی بین “سالوادور آلنده” و “آنجلا داویس” بر روی میز تحریر می‌گویم: پدرم   مرده‌ست دیگر کسی چیزی نمی‌پرسد این کیه؟ می‌ پرسم از مردی که هیچ‌گاه در عکس‌هایش نخندید و کوتاه[…]

دلیل بازگشت وجه