بایگانی دسته بندی: شعر آلمان

نمونه ای از تاثیر ادبیات آلمان بر ادبیات معاصر ایران

نمونه ای از تاثیر ادبیات آلمان بر ادبیات معاصر ایران

نمونه ای از تاثیر ادبیات آلمان بر ادبیات معاصر ایران نیما یوشیج و راینر ماریا ریلکه مقدمه پیش از انقلاب مشروطه و آغاز موج تجددخواهی در ،ایران ترجمه آثار ادبی رونق یافت. این ترجمه ها بیشتر دو نوع ادبی رمان و نمایشنامه را در بر میگرفت هر دوی این قالبهای ادبی برای ایرانیان تازه و[…]

chat