بایگانی دسته بندی: خورخه لوئیس بورخس

شعر-تشر-خورده-بورخس

عشق همین است یا پنهان خواهم شد یا خواهم گریخت – تشر خورده

عشق همین است یا پنهان خواهم شد یا – شعر تشر خورده – بورخس   عشق همین است یا پنهان خواهم شد یا خواهم گریخت دیوارهای زندانش قد می کشند، همچو رویایی مخوف. نقاب دلفریبش عوض شده، اما مثل همیشه یگانه است. حال طلسم ها به چه کارم می آید: مطالعه حروف، دانشوری موهوم، کارآموزی زبانی[…]

chat