شعر تا سهراب سپهری

شعر تا سهراب سپهری

شعر تا سهراب سپهری

بالارو بالارو بند نگه بشکن ، وهم سیه بشکن

آمده ام ، آمده ام، بوی دگر می شنوم ، باد دگر می گذرد

روی سرم بید دگر، خورشید دگر

شهر تونی ، شهر تونی

می شنوی زنگ زمان : قطره چکید از پی تو ، سایه دوید

شهر تو در کوی فراترها ، دره دیگرها

آمده ام، آمده ام ، می لغزد صخره سخت، می شنوم آواز درخت

شهر تونی ، شهر تونی

خسته چرا بال عقاب ؟ و زمین تشنه خواب

و چرا روییدن ، روییدن ، رمزی را بوییدن

شهر تو رنگش دیگر خاکش ، سنگش دیگر

آمده ام ، آمده ام، بسته نه دروازه نه در ، جن ها هر سو بگذر

و خدایان هر افسانه که هست و نه چشمی نگران، و نه نامی ز پرست

شهر تونی ، شهر تونی

در کف ها کاسه زیبایی، بر لبها تلخی دانایی

شهر تو در جای دگر ، ره می بر با پای دگر

آمده ام، آمده ام ، پنجره ها می شکفند

کوچه فرو رفته به بی سویی، بی هایی، بی هویی

شهر تونی ، شهر تونی،

در وزش خاموشی ، سیماها در دود فراموشی

شهر ترا نام دگر، خسته نه ای ، گام دگر

آمده ام، آمده ام، درها رهگذر باد عدم

خانه ز خود وارسته ، جام دویی بشکسته سایه یک روی زمین ، روی زمان

شهر تونی این و نه آن

شهر تو گم نشود، پیدا نشود

 

شعر تا سهراب سپهری

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here