شعر بهار نیما یوشیج

شعر بهار نیما یوشیج

شعر بهار نیما یوشیج

شعر برای کودکان

 

بچه ها، بهار!

گل ها واشدند.

برف ها پاشندند

از رو سبزه ها

از روی کوهسار

بچه ها، بهار!

داره رو درخت

می خونه به گوش:

«پوستین را بکن،

قبا را بپوش.»

بیدار شو، بیدار

بچه ها، بهار!

دارند می روند

دارند می پرند،

زنبور از لونه.

بابا از خونه

همه پی کار،

بچه ها، بهار!

لاهیجان. اسفند 1308

قالب شعر: نیمایی

 

برای ورود به اینستاگرام نیما یوشیج اینجا کلیک کنید

 

پیشنهاد ویژه برای نیما یوشیج:

 

شعر صبح نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر نام بعضی نفرات نیما یوشیج

شعرداروگ نیما یوشیج

شعر هست شب نیما یوشیج

 

کتاب‌های نیما یوشیج:

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج

درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج
درباره هنر شعر و شاعری نیما یوشیج

یادداشت های روزانه نیما یوشیج
یادداشت های روزانه نیما یوشیج

دیدگاهتان را بنویسید