آموزش‌های ویدیویی

شعر طنز

شعر بچه بازی ایرج میرزا

که یا رب بچّه‌بازی خود چه کارست – بچه بازی

که یا رب بچّه‌بازی خود چه کارست – شعر بچه بازی ایرج میرزا:   نام این شعر ایرج میرزا در اصل بچه بازی نیست، بلکه این شعر بخشی از شعر عارف نامه است. بهتر است که پیش از مطالعه‌ی شعر، توضیحاتی درباره‌ی آن ارائه کنیم. در دوران قاجار، در ایران به شکلی افراطی همجنسگرایی رواج[…]

شعر-حجاب-ایرج-میرزا

چادر – حجاب

اگر زن نیست عشق اندر میان نیست – شعر زن و حجاب ایرج میرزا: درواقع ایرج میرزا شعری به نام حجاب ندارد. بلکه بخش‌هایی از شعر عارف نامه را مردم به نام شعر حجاب می‌شناسند.   شعر حجاب ایرج میرزا   اگر زن نیست، عشق اندر میان نیست جهان بی عشق اگر باشد جهان نیست[…]

دلیل بازگشت وجه