بایگانی دسته بندی: روانشناسی

روانشناسی یکی از علوم مهم و کاربردی است که مطالعه و آگاهی به آن یکی از ضرورت های زندگی انسان است.

روانشناسی و ادبیات

روان شناسی و ادبیات بدون شک ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ یکی از این جهت که هر متن ادبی، زاده یک ذهن خلاق و به نوعی یک آفرینش است که از درون و ذهن آفریننده اش برآمده است پس، می تواند الهام گرفته از دنیای درون نویسنده یا شاعرش باشد . دیگر آن که هر متن ادبی – بویژه داستان – متشکل از قهرمان و دیگر شخصیتها می باشد و بسیاری از منتقدان و حتی سبک شناسان معتقدند که قهرمان اصلی داستان انعکاس و برآیندی از زندگی خود نویسنده است پس در بسیاری از آثار ادبی می توان از طریق اثر، نگاهی به زندگی و روان خالق اثر کرد.

روانشناسی

مکتب سورئالیسم یکی از مکاتب ادبی-هنری است که ارتباط تنگاتنگی با ضمیر ناخودآگاه دارد.

ضمیر ناخودآگاه چیست

پروفسور فروید، ذهن انسان را به دو بخشِ خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می‌کند. فروید برای به تصویر کشیدنِ این دو بخش از استعاره‌ی کوه یخ استفاده می‌کند. ضمیر خودآگاه مانند بخشی از کوه یخ است که از بیرون قابل مشاهده است و ضمیر ناخودآگاه مانند آن بخشی‌ست که زیر آب قرار دارد. بزرگ‌تر و سنگین‌تر است اما از بیرون قابل مشاهده نیست. بسیاری از احساسات، افکار، تمایلاتِ سرکوب شده و خاطرات فراموش شده‌ی ما به ضمیر ناخودآگاه ما رفته‌اند.

 ادامه مطلب را از طریق دکمه زیر بخوانید.

ضمیر ناخودآگاه چیست
ضمیر ناخودآگاه چیست و مدل ساختاری شخصیت

ضمیر ناخودآگاه چیست و مدل ساختاری شخصیت

ضمیر ناخودآگاه چیست   پروفسور فروید، ذهن انسان را به دو بخشِ خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می‌کند. فروید برای به تصویر کشیدنِ این دو بخش از استعاره‌ی کوه یخ استفاده می‌کند. ضمیر خودآگاه مانند بخشِ از کوه یخ است که از بیرون قابل مشاهده است و ضمیر ناخودآگاه مانند آن بخشی‌ست که زیر آب قرار[…]