آموزش‌های ویدیویی

جعلیات

زنی را میشناسم من که در یک گوشهٔ خانه - زنی را میشناسم من از سیمین بهبهانی نیست

زنی را میشناسم من که در یک گوشهٔ خانه – زنی را میشناسم من از سیمین بهبهانی نیست

زنی را میشناسم من که در یک گوشهٔ خانه – شعر زنی را میشناسم من از سیمین بهبهانی نیست   زنی را میشناسم من که در یک گوشهٔ خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون امیدش در ته فرداست زنی را می شناسم[…]

دارا جهان ندارد سارا زبان ندار - هرگز نخواب کوروش از سیمین بهبهانی نیست

دارا جهان ندارد سارا زبان ندار – هرگز نخواب کوروش از سیمین بهبهانی نیست

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندار – شعر هرگز نخواب کوروش از سیمین بهبهانی نیست   دارا جهان ندارد، سارا زبان ندار بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد کارون ز چشمه خشکید،البرز لب فرو بست حتا دل دماوند،آتش فشان ندارد دیو سیاه دربند،آسان رهید و بگریخت رستم در این هیاهو،گرز گران ندارد روز وداع[…]

قلم چرخید و فرمان را گرفتند - این شعر از سیمین بهبهانی نیست

قلم چرخید و فرمان را گرفتند – این شعر از سیمین بهبهانی نیست

قلم چرخید و فرمان را گرفتند – این شعر از سیمین بهبهانی نیست   قلم چرخید و فرمان را گرفتند ورق برگشت و ایران را گرفتند به تیتر (شاه رفت) اطلاعات توجه کرده کیهان را گرفتند چپ و مذهب گره خوردند و شیخان شبانه جاى شاهان را گرفتند همه از حجره ها بیرون خزیدند به[…]

عدالت-کجایی-ایرج-میرزا-هر-وعده-که-دادند-به-ما-باد-هوا-بود 

عدالت کجایی – هر وعده که دادند به ما باد هوا بود

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود – عدالت کجایی ایرج میرزا : نام این شعر وعده است و برخی این متن رو به جعل منسوب به ایرج میرزا دانسته‌اند. اما چنین شعری در هیچ کدام از دیوان‌ها و کتاب‌های ایرج میرزا وجود ندارد.   عدالت کجایی ایرج میرزا – هر وعده که[…]

دلیل بازگشت وجه