تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)

تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

(وزن رباعی)

 

همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا درست خواندنِ شعر مهم‌ترین اصل است.

بسیار مفیدتر خواهد بود اگر شعرها را بلند بلند با خودتان بخوانید تا علاوه بر چشم و ذهنتان، گوشتان نیز با عروض و قافیه و وزن شعر خو بگیرد.

تلاش کنید هر شعر را براساس همان ریتم و وزنی که در کارگاه آموزش عروض و قافیه یادگرفته‌اید برای خودتان بخوانید.

می‌گویند مولانا گاهی در حین ساختنِ شعر می‌رقصید، می‌خواهم بگویم که وزن شعر باید با تمام وجودتان یکی شود. به گونه‌ای شعر بخوانید و به گونه‌ای با هر شعر یکی شوید که گویی تک‌تکِ سلول‌های داخلی و خارجیِ تنِ شما بر پایه‌ی عروض و قافیه به حرکت درآمده‌اند.

 

اگر هنوز در کارگاه آموزش عروض و قافیه ی ما ثبت‌نام نکرده‌اید می‌توانید با کلیک بر عبارتِ زیر به به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنید:

کارگاه آموزش وزن شعر

 

 

آموزش قافیه

پیشنهاد می‌کنم در حین خواندنِ هر شعر ، به کلمات قافیه ، حروف قافیه ، ردیف و حروف الحاقیِ آن توجه کنید که مطلب قواعدِ قافیه برای شما مرور شود.

در پایان هر شعر، قافیه و ردیف آن برایتان نوشته شده است. در پایان شعر آخر، چیزی ننوشته‌ایم. قافیه‌ی شعر آخر را شما برای ما در بخش دیدگاه‌ها بنویسید.

برای تمرینِ بهتر بر وزن شعر می‌توانید یکی از شعرهای زیر را به انتخاب خودتان حفظ کنید تا در جلسه‌ی آینده با صدای شما بشنویم و لذت ببریم.

 

تمرین شنیداری عروض

تمرین شنیداری عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل به کمک شعری از رودکی:

 

در رهگذر باد چراغی که توراست
ترسم که: بمیرد از فراقی که توراست

بوی جگر سوخته عالم بگرفت
گر نشنیدی، زهی دماغی که توراست!

 

در جلسه‌ی اول کارگاه عروض و قافیه ، قواعد قافیه را به شکل کاملی توضیح دادیم. موفق شدید قافیه و ردیف شعر بالا را تشخیص دهید؟

 

ردیف: که تو راست

کلمات قافیه : چراغی، فراقی، دماغی و…

حروف قافیه : آ ق/غ

حروف الحاقی: ی   مصوتِ ای

 

آموزش عروض و قافیه

آموزش عروض و قافیه با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل به کمک شعر دیگری از رودکی:

 

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم که مراست، کوه قاف است، نه غم
آن دل که تو راست، سنگ خاراست، نه دل

 

 

 

ردیف در شعر بالا: نه دل

کلمات قافیه : پیداست، جاست، خاراست و …

حروف قافیه : است

 

تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

آموزش سماعی وزن شعر با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل به کمک شعری از دقیقی:

 

چشم تو که فتنه ی جهان خیزد ازو
لعل تو که آب خضر می ریزد ازو

کردند تن مرا چنان خوار که باد
می آید و گرد و خاک می بیزد ازو

 

ردیف در شعر بالا: ازو

کلمات قافیه : خیزد، می ریزد، می بیزد و…

حروف قافیه : یزَد

 

آموزش وزن شعر به صورت سماعی

آموزش وزن شعر به صورت سماعی با وزن رباعی به کمک شعری از خیام:

 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست
گردنده فلک نیز بکاری بوده است

هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم نگاری بوده‌ست

 

 

ردیف در شعر بالا: بوده ست

کلمات قافیه : نهاری، بکاری، نگاری و…

حروف قافیه : آر

حروف الحاقی: ی

 

آموزش سماعی عروض

آموزش سماعی عروض با وزن رباعی به کمک شعر دیگری از خیام:

 

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و به جام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

 

 

آیا موفق شدید قافیه و ردیف را پیدا کنید؟

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here