آموزش‌های ویدیویی
تمرین سماعی عروض با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

 • تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)

  (هزج مثمن اخرب)

   

  همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا درست خواندنِ شعر مهم‌ترین اصل است.

  بسیار مفیدتر خواهد بود اگر شعرها را بلند بلند با خودتان بخوانید تا علاوه بر چشم و ذهنتان، گوشتان نیز با عروض و قافیه و وزن شعر خو بگیرد.

  تلاش کنید هر شعر را براساس همان ریتم و وزنی که در کارگاه آموزش عروض و قافیه یادگرفته‌اید برای خودتان بخوانید.

  می‌گویند مولانا گاهی در حین ساختنِ شعر می‌رقصید، می‌خواهم بگویم که وزن شعر باید با تمام وجودتان یکی شود. به گونه‌ای شعر بخوانید و به گونه‌ای با هر شعر یکی شوید که گویی تک‌تکِ سلول‌های داخلی و خارجیِ تنِ شما بر پایه‌ی عروض و قافیه به حرکت درآمده‌اند.

   

   

  آموزش قافیه

  پیشنهاد می‌کنم در حین خواندنِ هر شعر ، به کلمات قافیه ، حروف قافیه ، ردیف و حروف الحاقیِ آن توجه کنید که مطلب قواعدِ قافیه برای شما مرور شود.

  در پایان هر شعر، قافیه و ردیف آن برایتان نوشته شده است. در پایان شعر آخر، چیزی ننوشته‌ایم. قافیه‌ی شعر آخر را شما برای ما در بخش دیدگاه‌ها بنویسید.

  برای تمرینِ بهتر بر وزن شعر می‌توانید یکی از شعرهای زیر را به انتخاب خودتان حفظ کنید تا در جلسه‌ی آینده با صدای شما بشنویم و لذت ببریم.

   

  بارها گوش دادن به وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

  پلی‌لیست زیر برای راحتی شما قرار داده شده است. پیشنهاد ما این است که در طول روز بارها و بارها این شعرها را گوش دهید. فرقی نمی‌کند که در حال آشپزی هستید یا در حال رانندگی، اجازه دهید این موسیقی و این کلمات در گوش شما بارها و بارها تکرار شوند. و در هر زمان که تمرکزِ کافی داشتید، می‌توانید نگاهی به این صفحه بیندازید، و همین طور که در حال گوش دادن هستید، شعرها را از روی متن برای خودتان بخوانید. بگذارید وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن و موسیقی این شعرها در تمام سلول‌هایتان نفوذ کند و جاری شود.

   

  تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) به کمک شعری از حافظ:

   

  در دیر مغان آمد، یارم قدحی در دست
  مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

  در نعلِ سمندِ او شکلِ مهِ نو پیدا
  وز قدِ بلندِ او بالای صنوبر پست

  آخر به چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست
  وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست

  شمع دل دمسازم، بنشست چو او برخاست
  و افغان ز نظربازان، برخاست چو او بنشست

  گر غالیه خوش بو شد، در گیسوی او پیچید
  ور وَسمه کمانکش گشت، در ابروی او پیوست

  بازآی که بازآید عمرِ شدهٔ حافظ
  هر چند که ناید باز، تیری که بشد از شست

   

   

  در جلسه‌ی اول کارگاه عروض و قافیه ، قواعد قافیه را به شکل کاملی توضیح دادیم. موفق شدید قافیه و ردیف شعر بالا را تشخیص دهید؟

   

  ردیف: ندارد

  کلمات قافیه : دست، مست، پست، هست و…

  حروف قافیه : َ ست

   

  تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) به کمک شعر دیگری از حافظ:

   

  کِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
  یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

  از لعلِ تو گر یابم انگشتریِ زنهار
  صد مُلکِ سلیمانم در زیرِ نگین باشد

  غمناک نباید بود از طعنِ حسود ای دل
  شاید که چو وابینی خیرِ تو در این باشد

  هر کو نَکُنَد فهمی زین کِلکِ خیال انگیز
  نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

  جامِ می و خونِ دل هر یک به کسی دادند
  در دایرهٔ قسمت اوضاع چنین باشد

  در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلی این بود
  کاین شاهدِ بازاری وان پرده نشین باشد

  آن نیست که حافظ را رندی بِشُد از خاطر
  کاین سابقهٔ پیشین تا روزِ پَسین باشد

   

   

  ردیف در شعر بالا: باشد

  کلمات قافیه : حزین، همین، نگین، این، چنین و …

  حروف قافیه : ین

   

  تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) به کمک شعری از سعدی:

   

  وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها
  بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

  گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
  با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها

  ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها
  وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها

  تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
  بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها

  تا خار غم عشقت آویخته در دامن
  کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها

  آن را که چنین دردی از پای دراندازد
  باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها

  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
  چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

  هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
  ما نیز یکی باشیم از جمله قربان‌ها

  هر کاو نظری دارد با یار کمان ابرو
  باید که سپر باشد پیش همه پیکان‌ها

  گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
  می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها

   

   

  ردیف در شعر بالا: ها

  کلمات قافیه : بستان، ریحان، آن، دوران و…

  حروف قافیه : ان

   

  تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) به کمک شعر دیگری ازسعدی:

   

  ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت
  زیبا نتواند دید الا نظر پاکت

  گر منزلتی دارم بر خاک درت میرم
  باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت

  دانم که سرم روزی در پای تو خواهد شد
  هم در تو گریزندم دست من و فتراکت

  ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت
  وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت

  گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت
  بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت

  مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند
  گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت

  گر جمله ببخشایی فضلست بر اصحابت
  ور جمله بسوزانی حکمست بر املاکت

  خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت
  جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت

  چندان که جفا خواهی می‌کن که نمی‌گردد
  غم گرد دل سعدی با یاد طربناکت

   

   

  ردیف در شعر بالا: ندارد

  کلمات قافیه : طربناک، پاک، املاک، افلاک و…

  حروف قافیه : اک

  حروف الحاقی:_َ ت

   

  تمرین شنیداری با وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) به کمک شعری از مولانا:

   

  آمد بت میخانه تا خانه برد ما را
  بنمود بهار نو تا تازه کند ما را

  بگشاد نشان خود بربست میان خود
  پر کرد کمان خود تا راه زند ما را

  صد نکته دراندازد صد دام و دغل سازد
  صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را

  رو سایه سروش شو پیش و پس او می‌دو
  گر چه چو درخت نو از بن بکند ما را

  گر هست دلش خارا مگریز و مرو یارا
  کاول بکشد ما را و آخر بکشد ما را

  چون ناز کند جانان اندر دل ما پنهان
  بر جمله سلطانان صد ناز رسد ما را

  بازآمد و بازآمد آن عمر دراز آمد
  آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را

  آن جان و جهان آمد وان گنج نهان آمد
  وان فخر شهان آمد تا پرده درد ما را

  می‌آید و می‌آید آن کس که همی‌باید
  وز آمدنش شاید گر دل بجهد ما را

  شمس الحق تبریزی در برج حمل آمد
  تا بر شجر فطرت خوش خوش بپزد ما را

   

   

  آیا موفق شدید قافیه و ردیف را پیدا کنید؟

   

   

  به مطلب امتیاز دهید!

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  بهاره خدابنده
  Latest posts by بهاره خدابنده (see all)
  Loadingذخیره در لیست علاقه‌مندی

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دلیل بازگشت وجه