آموزش‌های ویدیویی

بیوگرافی شاعران

بیوگرافی سیمین بهبهانی

بیوگرافی سیمین بهبهانی

بیوگرافی سیمین بهبهانی   سیمین خلیل معروف به «سیمین بهبهانی» متولد 28 تیر 1306 در تهران می باشد. پدرش عباس خلیلی شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بود همچنین مسلط به زبان های عربی و فرانسه. وی حدود 1100 بیت از ابیات شاهنامه فردوسی را به زبان عربی ترجمه کرد. مادرش فخر عظما ارغوان مسلط[…]

دلیل بازگشت وجه