بایگانی برچسب: مجموعه شعر صدای پای آب

خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی ست

خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی ست

خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی ست   پیشه ام نقاشی است: گاه گاهی قفسی می‌سازم با رنگ، می‌فروشم به شما تا به آواز شقایق كه در آن زندانی است دل تنهایی تان تازه شود . چه خیالی، چه خیالی، … می‌دانم پرده ام بی جان است . خوب می‌دانم، حوض نقاشی من[…]

شعر صدای پای آب سهراب سپهری

شعر صدای پای آب سهراب سپهری

شعر صدای پای آب سهراب سپهری معروف ترین شعر سهراب سپهری ؛ بایستی گفت آثار و متون ادبی، به سبب عنصر و نوع ساخت و چگونگی کارکردشان، مانند کالاهای مصرفی نیستند که با یک بار خواتادن مصرف شوند و جنبه های ارزشی و بعد خلاقه خود را از دست بدهند و دیگر چندانی به کار[…]