بایگانی برچسب: مجموعه شعر آیدا درخت خنجر خاطره

شعر رود قصیده‌ی بامدادی را… احمد شاملو

شعر رود قصیده‌ی بامدادی را… احمد شاملو   رود قصیده‌ی بامدادی را در دلتای شب مکرر می‌کند و روز از آخرین نفس شب پرانتظار آغاز می‌شود. و اکنون سپیده‌دمی که شعله‌ی چراغ مرا در طاقچه بی‌رنگ می‌کند تا مرغکان بومی‌ی رنگ را در بوته‌های قالی از سکوت خواب برانگیزد، پنداری آفتابی است که به آشتی[…]