هشت کتاب سهراب سپهری

120,000 تومان

هشت کتاب سهراب سپهری

مجموعه کامل اشعار سهراب

نگاه مرد مسافر به روی زمین افتاد:

“چه سیب‌های قشنگی!

حیات نشئه تنهایی است.”

و میزبان پرسید:

قشنگ یعنی چه؟

– قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال

و عشق، تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می‌کند مأنوس.

و عشق، تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد،

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

– و نوشداری اندوه؟

– صدای خالص اکسیر می‌دهد این نوش.

در انبار موجود نمی باشد