شعر-چند-سهراب-سپهری

شعر چند سهراب سپهری

شعر چند سهراب سپهری

اینجاست آیید پنجره بگشایید . ای من و دگر من ها : صد پرتو من در آب

مهتاب – تابنده نگر – بر لرزش برگ – اندیشه من – جاده مرگ

آنجا نیلوفرهاست – به بهشت – به خدا درهاست

اینجا ایوان . خاموشی هوش . پرواز روان

در باغ زمان تنها نشدیم. ای سنگ و نگاه . ای وهم و درخت . آیا نشدیم

من صخره – من ام – تو شاخه – تو یی

این بام گلی . آری – این بام گلی . خاک است و من و پندار

و چه بود این لکه رنگ . این دود سبک پروانه گذشت افسانه دمید

نی – این لکه رنگ – این دود سبک – پروانه نبود – من بودم و تو – افسانه نبود .

ما بود و شما

 

شعر چند سهراب سپهری

 

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here