شعر پرچین راز سهراب سپهری

شعر پرچین راز سهراب سپهری

شعر پرچین راز سهراب سپهری

بیراهه رفتی برده گام رهگذر راهی از من تا بی انجام

مسافر میان سنگینی پلک و جوی سحر

در باغ ناتمام تو ای کودک شاخسار زمرد تنها نبود بر زمینه هولی می درخشید

در دامنه لالایی به چشمه وحشت می رفتی بازوانت دو ساحل ناهمرنگ شمشیر و نوازش بود

فریب را خندیدهای نه لبخند را ناشناسی را زیسته ای نه زیست را

و آن روز و آن لحظه از خود گریختی سر به بیابان یک درخت نهادی به بالش یک وهم

در پی چه بودی آن هنگام در راهی از من تا گوشه گیر ساکت آینه

درگذری از میوه تا اضطراب رسیدن

ورطه عطر را بر گل گستردی گل را شب کردی در شب گل تنها ماندی گریستی

همیشه بهار غم را آب دادی

فریاد ریشه را در سیاهی فضا روشن کردی

بر تب شکوفه شبیخون زدی باغبان

هول انگیز

و چه از این گویاتر خوشه شک پروردی

و آن شب آن تیره شب در زمین بستر بذر گریز افشاندی

و بالین آغاز سفر بود پایان سفر بود دری به فرود روزنه ای به اوج

گریستی من بی خبر بر هر جهش در هر آمد هر رفت

وای من کودک تو در شب صخره ها از گود نیلی بالا چه می خواست ؟

چشم انداز حیرت شده بود پهنه انتظار ربوده راز گرفته نور

و تو تنها ترین من بودی

و تو نزدیک ترین من بودی

و تو رساترین من بودی ای من سحرگاهی پنجره ای بر خیرگی دنیا ها سرانگیز

شعر پرچین راز سهراب سپهری

 

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here