شعر پادمه سهراب سپهری

شعر پادمه سهراب سپهری

شعر پادمه سهراب سپهری

می رویید در جنگل

خاموشی رویا بود

شبنم بر جا بود

درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تر

و خدا در هر … آیا بود؟

خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود

می بویید. گل وا بود؟ بوییدن بی ما بود: زیبا بود

تنهایی، تنها بود

نا پیدا، پیدا بود

او آنجا، آنجا بود

شعر پادمه سهراب سپهری

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

یک نظر در “شعر پادمه سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید