شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری

 

به سراغ من اگر مي آييد

پشت هيچستانم‌

پشت هيچستان جايي است‌

پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است

كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک.

روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح

به سر تپه ی معراج شقايق رفتند.

پشت هيچستان‌، چتر خواهش باز است‌:

تا نسيم عطشي در بن برگي بدود،

زنگ باران به صدا مي آيد.

آدم اين جا تنهاست

و در اين تنهايی، سايه نارونی تا ابديت جاری ست‌

به سراغ من اگر مي آييد

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد

چينی نازک تنهايي من‌

 

 

واحه ای در لحظه به انگلیسی

Oasis in a Moment

, If you are coming to me

.I am beyond Oblivion

Beyond Oblivion is a place

Where dandelions run into the veins of air

.Bringing news of a faraway blooming bush

The sands bear the footprints of delicate horsemen

Mounting the hilltop of poppies

.One is lonely here

Where an elm’s shadow streams into eternity

If you are coming to me

Approach gently, softly lest you crack

!The fragile china of my solitude

 

 

 

کتاب‌های سهراب سپهری را از دست ندهید:

 

کتاب‌های سهراب سپهری

 

هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری

 

کتاب از مصاحبت آفتاب
کتاب از مصاحبت آفتاب

 

 

شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری
متن شعر واحه ای در لحظه سهراب سپهری
معنی شعر واحه ای در لحظه از سهراب سپهری
شعر واحه ای در لحظه
تفسیر شعر واحه ای در لحظه
معنی شعر واحه ای در لحظه
تحلیل شعر واحه ای در لحظه
نقد شعر واحه ای در لحظه
واحه ای در لحظه
واحه ای در لحظه به انگلیسی
معنی واحه ای در لحظه
تفسیر واحه ای در لحظه
کانال واحه ای در لحظه
به سراغ من اگر میایید
به سراغ من اگر میایی پشت هیچستانم
به سراغ من اگر می آیی ای مهربان
به سراغ من اگرمی آیید پشت هیچستانم
به سراغ من اگر می آیی پشت هیچستانم
به سراغ من اگر می
شعر به سراغ من اگر میایی
شعر به سراغ من اگر میایی سهراب
شعر به سراغ من اگر می آیی از سهراب سپهری
شعر به سراغ من اگر
شعر به سراغ من اگر می آیید سهراب
معنی شعر به سراغ من اگر میایید
معنی شعر به سراغ من اگر می آیید پشت هیچستانم
شعر کامل به سراغ من اگرمی آیید
متن شعر به سراغ من اگر می آیید
متن شعر به سراغ من اگر می ایی
پشت هیچستانم
پشت هیچستان
پشت هیچستانم ادم اینجا تنهاست
پشت هیچستان شهری است
پشت هیچستانم سهراب
پشت هیچستان شهریست
پشت هیچستان جایی است
پشت هیچستانم یعنی چه
پشت هیچستان رگهای هوا
پشت هیچستان سهراب
آدم اینجا تنهاست
نرم و آهسته بیایید
نرم و آهسته بیا
شعر نرم و آهسته بیایید
نرم آهسته قدم بردارید
به سر تپه ی شقایق رفتند
شعر پشت هیچستانم
شعر پشت هیچستانم سهراب
تفسیر شعر پشت هیچستانم
معنی شعر پشت هیچستانم
متن شعر پشت هیچستان سهراب
مبادا که ترک بردارد
مبادا که ترک بردارد چینی
شعر مبادا که ترک بردارد
تا مبادا که ترک بردارد
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
مبادا که ترک بردارد شیشه نازک تنهایی من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *