شعر همیشه سهراب سپهری

شعر همیشه سهراب سپهری

شعر همیشه سهراب سپهری

عصر چند عدد سار

دور شدند از مدار حافظه کاج

نیکی جسمانی درخت به جا ماند

عفت اشراق روی شانه من ریخت

حرف بزن ای زن شبانه موعود

زیر همین شاخه

های عاطفی باد

کودکی ام رابه دست من بسپار

در وسط این همیشه هیا سیاه

حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ

خون مرا پر کن از ملایمت هوش

نبض مرا روی زبری نفس عشق فاش کن

روی زمین های محض

راه برو تا صفای باغ اساطیر

در لبه فرصت تلالو انگور

حرف بزن حوری

تکلم بدوی

حزن مرا در مصب دور عبارت صاف کن

در همه ماسه های شور کسالت

حنجره آب را رواج بده

بعد

دیشب شیرین پلک را

روی چمن های بی تموج ادراک پهن کن

شعر همیشه سهراب سپهری به زبان انگلیسی

The evening of a few starlings

They moved away from the pine memory circuit

The physical goodness of the tree remained

The chastity of enlightenment fell on my shoulder

Talk, Promised Night Woman

Under the same branch

Emotional wind

Leave my childhood in my hands

In the middle of this is always black

Talk sister of colorful evolution

Fill my blood with the gentleness of intelligence

Reveal my pulse on the roughness of the breath of love

On pure lands

Walk to the purity of the Garden of Myths

On the edge of the opportunity to glitter grapes

Speak a whore

Primitive speech

Clear my grief in the estuary around the phrase

In all the salty sands of boredom

Promote water larynx

Next

Sweet eyelids last night

Spread your perception on the undisturbed grass

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر دچار باید بود دچار یعنی عاشق سهراب سپهری

 

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

 

شعر همیشه سهراب سپهری
عصر چند عدد سار
شعر همیشه سهراب انگلیسی
شعر عصر چند عدد سار انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here