شعر فضای بیچون نیما یوشیج

شعر فضای بیچون نیما یوشیج

شعر فضای بیچون نیما یوشیج

ای صفابخش فضای بیچون

تو چه اسرار که در برداری

دل تو دفتر ناخوانده بود

بس معما که به دفتر داری

گرچه با ما بنمایی پیکر

آنچنانی که نه پیکر داری!

قرن ها خفته به دامان تواند

قصه ها نادره در سر داری!

گاه از خنده، گل افشان گردی

گاه از گریه، رخان تر داری؟

خون دل خورده ای از دست زمان

دیده زین روست که احمر داری!

صولت و هیبت دارا دیدی

خبر از ملک سکندر داری!

ما به تن خرد و ضعیفیم و نحیف

تو به تن، نیروی دیگر داری!

هر رقم بر زند انگشت زمان

اندر آیینه مصور داری!

آنچه «نیما» کند از زشت و نکو

به نهان نقشی از آن برداری!

12 اسفند 1310

قالب شعر: چهار پاره

برای ورود به اینستاگرام نیما یوشیج اینجا کلیک کنید

 

پیشنهاد ویژه برای نیما یوشیج:

 

شعر صبح نیما یوشیج

شعر مهتاب نیما یوشیج

شعر نام بعضی نفرات نیما یوشیج

شعرداروگ نیما یوشیج

شعر هست شب نیما یوشیج

دیدگاهتان را بنویسید