شعر شکپوی سهراب سپهری

شعر شکپوی سهراب سپهری

شعر شکپوی سهراب سپهری

بر آبی چین افتاد  سیبی به زمین افتاد

گامی ماند. زنجره خواند

همهمه ای : خندید . بزمی بود . برچیدند

خوابی از چشمی بالا رفت. این رهرو تنها رفت . بی ما رفت

رشته گسست : من پیچم. من تابم. کوزه شکست : من آبم

این سنگ . پیوندش با من کو آن زنبور . پروازش تا من کو

نقشی پیدا آیینه کج ا این لبخند . لب ها کو موج آمد. دریا کو

می بویم. بو آمد . از هر سو . های آمد . هو آمد . من رفتم . «او» آمد . «او» آمد

 

شعر شکپوی سهراب سپهری

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید