شعر سوره تماشا سهراب سپهری

شعر سوره تماشا سهراب سپهری

شعر سوره تماشا سهراب سپهری

 

به تماشا سوگند

و به آغاز کلام

و به پرواز کبوتر از ذهن

واژه ای در قفس است

حرف هایم ، مثل یک تکه چمن روشن بود

من به آنان گفتم:

آفتابی لب درگاه شماست

که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد

و به آنان گفتم : سنگ آرایش کوهستان نیست

همچنانی که فلز ، زیوری نیست به اندام کلنگ

در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است

که رسولان همه از تابش آن خیره شدند

پی گوهر باشید

لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید

و من آنان را ، به صدای قدم پیک بشارت دادم

و به نزدیکی روز ، و به افزایش رنگ

به طنین گل سرخ ، پشت پرچین سخن های درشت

و به آنان گفتم :

هر که در حافظه چوب ببیند باغی

صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند

هرکه با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

آنکه نور از سر انگشت زمان برچیند

می گشاید گره پنجره ها را با آه

زیر بیدی بودیم

برگی از شاخه بالای سرم چیدم ، گفتم

چشم را باز کنید ، آیتی بهتر از این می خواهید؟

می شنیدیم که بهم می گفتند

سحر میداند،سحر!

سر هر کوه رسولی دیدند

ابر انکار به دوش آوردند

باد را نازل کردیم

تا کلاه از سرشان بردارد

خانه هاشان پر داوودی بود

چشمشان را بستیم

دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش

جیبشان را پر عادت کردیم

خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم

 

کتاب‌های سهراب سپهری را از دست ندهید:

 

کتاب‌های سهراب سپهری

 

هشت کتاب سهراب سپهری
هشت کتاب سهراب سپهری

 

کتاب از مصاحبت آفتاب
کتاب از مصاحبت آفتاب

 

 

شعر سوره تماشا سهراب سپهری
سوره تماشا
معنی شعر سوره تماشا
شعر تماشا سهراب
به تماشا سوگند
به تماشا سوگند وبه آغاز کلام
به تماشا سوگند وبه آغاز کلام از کیست
شعر به تماشا سوگند وبه آغاز کلام
و به تماشا سوگند
تفسیر شعر به تماشا سوگند
برای باهم بودن به تماشا سوگند
معنی به تماشا سوگند
سر کوه رسولی دیدند
هر که با مرغ هوا دوست شود
هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین
هر که با مرغ هوا دوست شود معنی
هر که با مرغ هوا دوست شود یعنی چه
شعر هر که با مرغ هوا دوست شود
معنی شعر هر که با مرغ هوا دوست شود
هر که در حافظه چوب ببیند باغی
هر که در حافظه چوب
معنی هر که در حافظه چوب ببیند باغی
شعر هر که در حافظه چوب ببیند باغی
واژه ای در قفس است
و به پرواز کبوتر از ذهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *